facebook

ARiMR wprowadza nową, preferencyjną linię kredytową dla producentów rolnych.

03/02/2016
0 komentarzy

W poniedziałek 1 lutego, przez Radę Ministrów zostało przyjęte rozporządzenie, zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej.

Linia ta będzie funkcjonować w formie kredytu z dopłatami ze środków, którymi dysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w czasie kiedy rolnik oczekuje na płatności bezpośrednie.

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bierze na siebie koszt oprocentowanie kredytów obrotowych na okres maksymalnie sześciu miesięcy.

Producent rolny poniesie koszty prowizji. Spłata kredytu udzielanego w kwotach należnych jednolitych płatności obszarowych za 2015 r., pomniejszonych o kwoty otrzymanych zaliczek, następować będzie z otrzymanych płatności bezpośrednich.

Kredyty będą udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

(PL)

Na podsawie informacji MRiRW

fot. Agrobrand

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz