facebook

Dopłaty do materiału siewnego

02/07/2015
0 komentarzy

W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 roku rolnicy, którzy jesienią oraz wiosną w swoich gospodarstwach wykorzystali kwalifikowany lub elitarny materiał siewny mogli ubiegać się o dopłaty z Agencji Rynku Rolnego. Warunkiem uzyskania dofinansowania było poprawne wypełnienie wniosku i spełnienie wymogów opublikowanych przez ARR.

Rozpoczęty w styczniu br. nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, został zakończony. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana m.in. przez Agencję Rynku Rolnego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Nieruchomości Rolnych, producentowi rolnemu w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 15 000 euro.

W związku ze zmianą wprowadzoną przez Rady Ministrów dnia 20 marca 2015 roku w spawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, od dnia 22 kwietnia br. stawki zostały zmniejszone. Obecnie zamiast 100 zł dopłaty do 1 ha zbóż i mieszanek zbożowych oraz pastewnych, producenci otrzymają 80 zł. O 30 zł zmaleją dopłaty do 1 ha roślin strączkowych, wyniosą 130 zł. Natomiast w przypadku ziemniaków dopłata została zmniejszona o 100 zł i wyniesie 400 zł.

Dla kogo dofinansowanie?

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mogli ubiegać się producenci rolni posiadający działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Ponadto materiał siewny winien być zakupiony od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, rolnika wpisanego do ewidencji rolników prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie, podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; bądź też wytworzony przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców lub gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami

Dopłatami został objęty materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych. W przypadku zbóż były to jęczmień, owiec nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto oraz żyto. W ramach roślin strączkowych przyznano dopłaty do bobiku, grochu siewnego, łubinu białego, łubiny wąskolistnego, łubinu żółtego, soi oraz wyki siewnej. Ponadto o dopłatę mogli się starać producenci ziemniaków. Dopłatami nie zostały objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej Amflora.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz