facebook

Dotacje na zakup maszyn rolniczych

02/07/2015
1 komentarzy

Wśród inwestycji realizowanych przez rolników w ramach rozmaitych dotacji, jedną z najpopularniejszych jest finansowanie kupna nowych maszyn. Obecnie, za sprawą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 rolnicy mogą skorzystać aż z kilku dogodnych strategii pozwalających nabyć nowy sprzęt.

Ubiegający się o dotacje na zakup maszyn rolniczych wnioskodawcy mogą skorzystać z jednego proponowanego przez PROW 2014-2020 programu, w ramach którego będą mogli uzyskać dofinansowanie również na budowę i modernizację budynków, zakładanie plantacji wieloletnich oraz sadów. Przewidywana kwota łącznych środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu wyniesie ponad 13 mln euro.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych jest jednym z najpopularniejszych i największych programów utworzonych w ramach PROW 2014-2020, dzięki któremu można nabyć nawet 200 tys. zł na zakup nowego ciągnika. Poziom pomocy został określony na pułapie 60% dla inwestycji zbiorowych i młodych rolników, 50% dla pozostałych inwestycji. Rolnicy, którzy skorzystali z dofinansowania na zakup nowego sprzętu podczas PROW 2007-2013 są wyłączeni z obecnego dofinansowania. Nowa modernizacja nie upoważnia ich do zakupu między innymi ciągnika, opryskiwacza, rozrzutnika obornika czy też kosiarki glebogryzarki. Podstawowym warunkiem, który należy spełnić by móc otrzymać dotacje jest wzrost dochodu rolniczego (GVA) o 10 procent w stosunku do stanu wyjściowego za sprawą zrealizowanej inwestycji.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Znane z poprzedniego programu działanie (poprzednio Przywracanie potencjału) w PROW 2014-2020 zostało uzupełnione o nowe zasady. Łączna wysokość środków, które zostaną przeznaczone na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej wynosi 264 046 000 euro, z czego maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 300 000 zł, przy czym poziom zwrotu wynosi 90%. Podstawowym warunkiem jest sporządzenie protokołu oszacowania strat, z którego winno wynikać, iż potencjał rolniczy został zniszczony przynajmniej w 30 procentach, a limit pomocy beneficjenta nie będzie mógł być większy niż wartość poniesionych strat.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Niebawem rolnicy będą mogli ubiegać się o nowe dotacje w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwoli uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 60 000 zł. Program skierowany jest do rolników posiadających pełne ubezpieczenie w zakresie KRUS, których gospodarstwa posiadają wielkość ekonomiczną nie większą niż 10 tys. euro, przy czym wzrost restrukturyzacji powinien dać minimum 20 procent i doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej powyżej 10 tys. euro. Ponadto o premię mogą ubiegać się rolnicy posiadający przynajmniej 1 ha użytków rolnych. Z restrukturyzacji nie będą mogli skorzystać rolnicy, którzy wzięli udział w jednym z programów PROW 2007-2013, między innymi Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Ułatwianie startu młodym rolnikom.

Premia dla młodych rolników

To innowacyjne działanie skierowanie jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 40 roku życia i do tej pory nie prowadziły gospodarstwa rolnego, bądź też prowadziły je nie dłużej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotacje. Wśród dodatkowych wymagań istotne znaczenie mają również wielkość ekonomiczna gospodarstwa na poziomie 13 a 150 tys. euro oraz odpowiednie wykształceniei staż pracy w gospodarstwie, między innymi wykształcenie rolnicze (wyższe, średnie, zawodowe), wykształcenie podstawowe/gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej pięcioletni staż pracy w rolnictwie, wykształcenie średnie lub wyższe inne niż rolnicze i trzyletni staż pracy w rolnictwie. Przewidywana premia to 100 000 zł, z czego 70% przyznanej kwoty musi być przeznaczone na realizacje zgodne z biznesplanem. Z dodatkowej premii nie skorzystają osoby, które ubiegają się o dotacje na te same działki, na które przyznano dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013.

Inwestycje na obszarach NATURA 2000 i OSN

W ramach programu beneficjenci mogą otrzymać 200 tys. zł, jeżeli realizowane inwestycje obejmują produkcję i zbiór trwałych użytków zielonych. Wówczas dotacje mogą zostać przeznaczone na zakup urządzeń do usuwania roślin inwazyjnych, drzew oraz krzewów. Poziom zwrotu, podobnie jak w poprzednich przypadkach, wynosi odpowiednio 60% dla młodych rolników i 50% dla pozostałych inwestycji. Podstawowym warunkiem jest posiadania gospodarstwa znajdującego się na obszarze NATURA 2000 lub OSN. Osoby, które wzięły udział w PROW 2007-2013 mogą powtórnie wnioskować o zakup maszyn tego samego rodzaju.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Celem programu jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników czy też domowników działalności nierolniczej, która przyczynić się ma do zwiększenia źródeł dochodów. Beneficjenci w ramach programu mogą otrzymać do 500 tys. zł na zakup maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu, a także zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż ośmiu osób łącznie z kierowcą. Poziom zwrotu wynosi 50% a przykładowo koszt zakupu ciągnika nie powinien stanowić więcej niż połowę kosztów kwalifikowanych inwestycji. Aby móc skorzystać z dotacji należy prowadzić firmę minimum 2 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Pomoc nie obejmuje kosztów podatku od towarów i usług oraz zakupu rzeczy używanych.

zgłoś naruszenie

Komentarze (1)

  • 21.10.2016 (16:01)
    Aldona
    Takie dodatki dla rolników są super ;) Fajnie, że oferowana jest też fajna pomoc od Klubu SuperHodowcy

Dodaj komentarz