facebook

Pomoc finansowa dla młodych rolników w 2018

05/01/2018
0 komentarzy

Program premii dla młodych rolników ułatwia osobom młodym rozpoczęcie działalności rolniczej. W ubiegłych latach tego typu premie cieszyły się sporym zainteresowaniem, jednak by otrzymać wsparcie należy spełnić szereg warunków.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nabór wniosków na „Premie dla młodych rolników” ma wystartować w I kwartale bieżącego roku. Analogicznie do lat ubiegłych środki przyznawane są w ramach poddziałania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Maksymalna kwota jaką może otrzymać beneficjent to 100 tys. zł. By ją otrzymać rolnik musi spełnić szereg warunków.

Pierwszym kryterium jest wiek – maksymalnie 40 lat - oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe – dyplom lub świadectwo szkoły, czy uczelni rolniczej lub odpowiednio długi staż pracy w rolnictwie. Początkujący rolnik bez wykształcenia kierunkowego również może ubiegać się o pomoc, jednak musi zobowiązać się do uzupełnienia kwalifikacji w ciągu 3 lat od otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy.

Premię dla młodego rolnika można otrzymać tylko jeden raz w ciągu trwania programu, w ramach którego jest wypłacana, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O premię nie mogą ubiegać się również rolnicy, który otrzymali wsparcie w edycji 2007-2013.

Kolejnym kryterium jest również czas, jaki upłynął od objęcia własnych gruntów. Nie może on być dłuższy niż 18 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku. Premia może być więc pomocą np. dla osób, które objęły gospodarstwa po rodzicach.

Ważna jest również wartość gospodarstwa, które prowadzi młody rolnik. Musi mieścić się w przedziale 13-150 tys. euro. W biznesplanie, który jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku, rolnik musi wykazać, jak zwiększy tę wartość o 10%. Na realizację biznesplanu rolnik ma 3 lata.

Przyznana kwota wypłacana jest w dwóch transzach – 80% kwoty w ciągu 9 miesięcy od pozytywnego rozpatrzenia wniosku oraz pozostałe 20%  po spełnieniu wszystkich warunków biznesplanu.

Rolnik, który skorzysta z pomocy musi ubezpieczyć się w KRUS w pełnym zakresie oraz zobowiązać się do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przez 5 lat od otrzymania pierwszej transzy wsparcia.

Wnioski można składać w powiatowych biurach ARiMR. Wniosek możesz pobrać TUTAJ.

Dokładne terminy składania wniosków zostaną podane w najbliższych tygodniach. 

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz