facebook

Gospodarcze ofiary pandemii - kiedy warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej?

01/08/2020
0 komentarzy

Problemy personelu medycznego

Jedną z grup zawodowych najbardziej wystawionych na ryzyko związane z pandemią jest oczywiście ogólnie pojęty personel medyczny – nie tylko lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, ale również osoby zatrudnione do obsługi placówek medycznych, np. odpowiedzialne za utrzymywanie w nich czystości czy ochrona. Jednocześnie osoby zatrudnione w szpitalach i przychodniach są najbardziej dotknięci problemami wynikającymi z sytuacji kryzysowej. Powszechnym zjawiskiem jest łamanie praw pracowniczych, objawiające się między innymi:

  • Nienormowanym czasem pracy – często pracownicy państwowej służby zdrowia są zmuszani przez kierownictwo do pracy wykraczającej poza normy i ponad siły
  • Brak środków ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące i inne produkty są niezbędne do minimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa, jednak jak wielokrotnie podawały media, państwowe placówki cierpią na ich niedostatek. Pracownicy zmuszeni są do obywania się bez nich, co stanowi zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale również ich rodzin oraz pacjentów.

Praktyki te, nagminnie stosowane przez kierownictwo placówek medycznych oraz administrację publicznego są krzywdzące dla personelu medycznego i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego. Pomoc w dochodzeniu swoich praw oferuje pracownikom szpitali między innymi Kancelaria Adwokacka Dr Beata Bieniek.

Łamanie praw pracowniczych

Kolejną grupą osób, które w dotkliwy sposób doświadczyły gospodarczych skutków pandemii, są pracownicy zatrudnieni na podstawie „umów śmieciowych” – przede wszystkim w branżach świadczących usługi, a więc takich jak gastronomia czy turystyka. Już na początku lockdown’u branże te doświadczyły zamykania zakładów pracy oraz masowych zwolnień, co w znaczący sposób pogorszyło sytuację finansową pracowników. Osoby pokrzywdzone w ten sposób walczyć o uzyskanie rekompensaty lub odszkodowania za poniesione w ten sposób straty, a nawet o przywrócenie ich do pracy.

Pandemia a rozwój sprzedaży internetowej

Ograniczenia w możliwości otwarcia lokali handlowych przyczyniło się do znacznego wzrostu sprzedaży poprzez platformy internetowe. Wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory nie prowadzili tego typu działalności, zaczęło sprzedawać swoje towary przez sieć, byle tylko utrzymać dochód na mniej więcej tym samym poziomie, co przed wybuchem pandemii. Aby utworzyć własną platformę sprzedażową, konieczne jest między innymi wdrożenie rozwiązań prawnych z zakresu RODO oraz stworzenie przejrzystego i zgodnego z prawem regulaminu korzystania z usług. Również w tym aspekcie pomoc wykwalifikowanego prawnika może być bardzo przydatna.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz