facebook

Jakie obowiązki należą do adwokata?

22/03/2022
0 komentarzy

Czym zajmuje się adwokat?

Podobnie jak prokurator, sędzia czy radca prawny, adwokata jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że oprócz realizowania swoich uprawnień i obowiązków, wynikających z ustawy o adwokaturze, jest on szczególnie zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Mecenas w codziennej pracy zajmuje się kompleksową obsługą prawną osób fizycznych, prawnych, a także firm, organizacji czy instytucji samorządowych. W związku z tym, do jego obowiązków zawodowych należą m.in.:

- udzielanie wszelkiego rodzaju porad i opinii prawnych,

- reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych, negocjacjach, mediacjach,

- obrona w sprawach toczonych przed sądami wszystkich instancji,

- występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,

- sporządzanie pism procesowych w imieniu klientów,

- reprezentowanie klienta na mocy udzielonego pełnomocnictwa,

- opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów i pozostałych aktów prawnych,

W polskim systemie prawnym istnieje instytucja adwokata z urzędu. Świadczenie tego rodzaju obrony również należy do obowiązków prawnika.

Etyka zawodowa i ochrona interesu klienta

W codziennej pracy zarówno lokalny adwokat, jak i duża kancelaria adwokacka na warszawskiej Woli muszą w takim samym stopniu kierować się zasadami kodeksu etyki adwokackiej oraz interesem swojego klienta. W związku z tym, do obowiązków mecenasa należy m.in. przestrzeganie tajemnicy adwokackiej. Prawnik nie może także bronić osób lub podmiotów, których interesy są sprzeczne, a więc np. dwóch stron, toczących postępowanie przeciwko sobie.

Cechy osobowości, którymi powinien odznaczać się dobry prawnik

W związku z tym, że zawód adwokata jest profesją, w której przestrzeganie przepisów i norm etycznych ma szczególne znaczenie, dobry prawnik powinien cechować się także zestawem określonych cech charakteru. Należą do nich przede wszystkim:

- wysoka kultura osobista,

- elokwencja,

- odwaga,

- szacunek do drugiego człowieka,

- empatia i komunikatywność,

- dyskrecja,

- lojalność oraz profesjonalizm.

Obowiązki mecenasa w kontaktach z klientem

Obowiązkiem adwokata jest bieżące informowanie klienta o postępach w prowadzonej przez siebie sprawie. Bardzo ważne jest również to, by – o ile to możliwe – prawnik dążył do zminimalizowania kosztów ponoszonych przez klienta. Jednocześnie, mecenas nie może ujawniać szczegółów prowadzonych spraw osobom lub podmiotom, niebędącym stronami w sporze.

Kancelaria adwokacka Warszawa Wola – wybierz rozsądnie

Wybór adwokata do obrony własnych interesów powinien być odpowiednio przemyślany, biorąc pod uwagę role prawnika w postępowaniu. Wpisując w internecie zapytanie: kancelaria adwokacka Warszawa Wola lub podobne, mamy okazję poznać opinie klientów, które z pewnością warto wziąć pod uwagę. Warto także zapoznać się ze stażem danego mecenasa, poznać jego doświadczenie zawodowe oraz dowiedzieć się, jak radził sobie w sprawach podobnych do naszej.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz