facebook

Ochrona hal stalowych przed pożarem

06/12/2019
0 komentarzy

Nowoczesne hale stalowe to przede wszystkim lekkie obiekty, których konstrukcję nośną stanowi szkielet w odpowiednio dobranym układzie. Obudowę ścian i dachów można wykonywać z różnych materiałów w zależności od potrzeb. Najczęściej budowane hale stalowe to hale produkcyjne i magazynowe, hale logistyczne, hale handlowe i targowe, hale dla rolnictwa oraz hale sportowe. By były bezpieczne, wyposażamy je w instalacje przeciwpożarowe. Co warto o nich wiedzieć?

Instalacje SAP

Jednym z najpopularniejszych instalacji, w które wyposażamy hale stalowe o różnym przeznaczeniu to instalacje SAP (sygnalizacje alarmowe pożarowe), które inaczej nazywamy systemami sygnalizacji pożaru lub systemami sygnalizacji pożarowej. Podstawowe zadanie instalacji tego rodzaju to szybkie wykrycie powstającego pożaru i zakomunikowanie tegoż faktu za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych – im szybciej to ma miejsce, tym sprawniejsza może być ewakuacja. Jak mówi nam przedstawiciel firmy Profix z Krakowa, dzięki systemom SAP możemy szybko i bezpiecznie pokierować ludzi w hali do wyjścia, a dodatkowo mamy czas by zabezpieczyć najważniejsze sprzęty, dokumentację itd. Sygnalizacja alarmowa pożarowa może być też zintegrowana z innymi systemami bezpieczeństwa za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Instalacje do gaszenia ognia, systemy oddymiania i napowietrzania

Instalację SAP można zintegrować z różnymi instalacjami do gaszenia ognia. Najpopularniejsze z nich to instalacje tryskaczowe, które możemy zdefiniować jako stałe, automatyczne urządzenia do gaszenia ognia (zapobiegające też rozprzestrzenianiu się płomieni), których środkiem gaśniczym jest woda wypełniająca przewody pod stałym ciśnieniem. W Polsce instalacje tego typu projektowane są zgodnie z wytycznymi, które zawiera norma PN-EN 12845. Instalacja tryskaczowa uruchamia się przy określonej temperaturze. Podobnie działają instalacje pianowe oraz instalacje mgły wodnej. W halach stalowych rozmieszczane są również rozmieszczane przenośne urządzenia gaśnicze. Hale stalowe jako obiekty budowlane wyposażane są także w systemy oddymiania i napowietrzania. Systemy te uruchamiają się automatycznie, podobnie jak instalacje do gaszenia ognia. Sterowane przez centralę oddymiającą, którą włączają czujniki dymu.

Podstawą wymienionych rozwiązań są przy tym systemy zasilania awaryjnego, które zapewniają poprawne działanie wszystkich instalacji niezależnie od zasilania zewnętrznego i warunków panujących wewnątrz hali, co zapewnia bezpieczeństwo.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz