facebook

Choroby krów

16/09/2015
0 komentarzy

Prowadzenie hodowli krów niesie za sobą także problemy z chorobami, a im większe stado, tym większe ilości zachorowań. Rzecz jasna wiele zależy od rasy i jej genetycznej odporności na choroby, ale rola hodowcy i pracowników także jest niebagatelna. W końcu warunki bytowe, higiena na stanowiskach, świeżość wody, jakość paszy i wiele innych czynników, to elementy, które zależą od nas samych. Ale nawet we wzorowo prowadzonej hodowli zdarzają się zachorowania. Oto katalog najczęściej występujących chorób:

  • Ketoza. Choroba dotyczy głównie krów mlecznych, będących w okresie laktacji. Przyczyną są błędy żywieniowe w okresie okołoporodowym i na początku laktacji. Ketoza objawia się utratą masy w wyniku obniżonego apetytu, osłabieniem motoryki żwacza, spadkiem mleczności i ospałością. Ketoza wymaga leczenia weterynaryjnego, głównie podawania glukozy, iniekcji insulinowych czy wlewów z glikolu.
  • Mastitis. To zapalenie wymienia, chyba najczęstszy problem krów mlecznych. Choroba wywoływana jest przez bakterie, które dostają się do gruczołu mlekowego. Do infekcji prowadzi zbyt mała higiena doju, urazy oraz zbyt duża ilość oddawanego mleka powodująca spadek odporności. Objawy to: wysoka temperatura wymion, bolesne wymiona z obrzękiem, spadek mleczności lub wydalanie mleka wodnistego jak serwatka. Każde zachorowanie wymaga interwencji weterynarza.
  • Kwasica żwacza (niestrawność kwaśna). Choroba obniża odczyn w żwaczu poniżej pH 6,0 na dłuższy okres powodując biegunki, ślinienie, spadek apetytu, mniejszą wydajność mleczną, ospałość, nieustające odgłosy żwacza, niepokój i kwaśny zapach z pyska. Kwasica powodowana jest zbyt dużą zawartością węglowodanów w paszy. Konieczna jest interwencja weterynarza z użyciem antybiotyku oraz spowodowanie poboru dużej ilości wody przez krowę. Bez tego w ciągu 2-3 dni dochodzi do padnięcia.
  • Zasadowica żwacza (niestrawność zasadowa). Powodem jest podwyższenie wartości pH w wyniku zbyt małych ilości paszy lub za dużej zawartości w niej związków azotowych. Objawia się osłabieniem, brakiem apetytu, biegunkami, ślinieniem, przyspieszoną pracą serca, spadkiem wydajności mlecznej oraz gnilnym zapachem z pyska. W trudnych przypadkach konieczna wizyta weterynarza i leczenie. Zwykle jednak wystarczy zmienić sposób żywienia, podawać zwiększoną ilość węglowodanów w paszy.
  • Choroba motyliczna. Jest to choroba pasożytnicza, a winowajcą jest przywra motylicy wątrobowej, przenoszona pośrednio przez ślimaki błotniarki moczarowe. Zaobserwować można wygięcie grzbietu spowodowane bólem wątroby, zaburzenia trawienia, wyraźny spadek kondycji, chudnięcie, słabą jakość sierści i podwyższoną temperaturę. Aby zminimalizować występowanie pasożyta należy wykluczyć wypasanie krów na terenach podmokłych. Natomiast leczenie wymaga interwencji weterynaryjnej.
  • Telazjoza. Częsta choroba oczu spowodowana występowaniem nicieni trzech gatunków, przenoszonych przez muchy. Pasożyty bytują w spojówkach lub kanałach łzowych wywołując podrażnienia, łzawienie, wrażliwość na światło, zmętnienie rogówki i owrzodzenie. Konieczne leczenie weterynaryjne, inaczej choroba prowadzi do całkowitej ślepoty.
zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz