facebook

Choroby świń

16/09/2015
0 komentarzy

Hodowla świń, podobnie jak wszystkie inne hodowle, wymaga zaangażowania i wiedzy ze strony hodowcy. Konieczne jest zapewnienie dobrych warunków bytowych, niedopuszczanie do zbytniego zagęszczenia w obsadzie, a także podawanie paszy wysokiej jakości i świeżej wody. To podstawowe warunki, ale nie jedyne. Warto także wybrać do hodowli rasę odporną na choroby, a w przypadku wykrycia zachorowań zakaźnych zadbać o odpowiednią izolację chorych sztuk od reszty stada. Dbałość o wszystkie szczegóły jest o tyle istotna, że jest spory katalog chorób dręczących trzodę chlewną. Oto opis niektórych z nich.

  • PRRS (zespół rozrodczo-oddechowy). To choroba wirusowa, która jest o tyle problemowa, że występuje w dwóch typach, amerykańskim i europejskim. Rozpoznanie typu jest kluczowe, ponieważ dla każdego z nich stosuje się inną szczepionkę. Główne objawy to problemy rozrodcze, jak poronienia, słabej jakości krycie, ale także problemy oddechowe na etapie tuczu.
  • Parvowiroza - Groźna choroba wirusowa, która powoduje rodzenie martwych prosiąt lub mumifikatów. Tu konieczna jest profilaktyka, czyli wcześniejsze szczepienie przeciwko tej chorobie.
  • Grypa. Coraz częściej dręczy nasze krajowe stada, powodując problemy oddechowe, upadki, a u ciężarnych loch poronienia. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków, witaminy C i niesterydowych leków przeciwzapalnych.
  • Cirkowirusy -Te wirusy wywołują PMWS, tj. poodsadzeniowy syndrom, który objawia się brakiem apetytu i osłabieniem prosiąt po odstawieniu oraz PDNS, syndrom skórno-nerkowy, który objawia się zmianami na skórze i upośledzeniem pracy nerek. Obecnie nie stosuje się leczenia, ponieważ u wszystkich prosiąt podaje się szczepienia przeciwko tym wirusom.
  • Różyca - Choroba pochodzenia bakteryjnego, zwykle objawia się zmianami pokrzywkowymi na skórze, podwyższoną temperaturą, a w postaci nadostrej zdarzają się typy bezobjawowe zakończone upadkami.
  • Salmonelloza - Częsty problem, który ma zróżnicowane objawy. Zdarzają się nagłe upadki, ale także lżejsza forma w postaci biegunki a nawet bezobjawowe nosicielstwo. Można zastosować profilaktykę w postaci szczepień albo późniejsze leczenie antybiotykiem.
  • Beztlenowce - To grupa bakterii groźna głównie dla prosiąt, ale także dla dorosłych loch, które mogą w niektórych przypadkach powodować nawet nagłe padnięcia. Ważna jest profilaktyka w postaci poprawy warunków higienicznych, okresowych dezynfekcji, dodawania probiotyków w paszach oraz szczepienia loch przed porodem.
  • Adenomatoza - Częsta choroba naszych stad, która głównie objawia się biegunkami o różnym nasileniu, przy czym najostrzejsza postać może prowadzić do padnięcia chorych sztuk. Charakterystyczny jest rozrzedzony kał o cementowym kolorze. Profilaktycznie podaje się antybiotyki do wody lub paszy, a o terminie podania decyduje hodowca na podstawie wiedzy o profilu serologicznym swojego stada.
zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz