facebook

Ekologia w produkcji mleka

14/07/2015
0 komentarzy

Rynek produktów rolnych zmienia się wraz z zapotrzebowaniem konsumentów. A konsumenci charakteryzują się coraz większą świadomością i znajomością zagadnień dietetycznych. Zwiększyły się także oczekiwania w kwestii jakości produktów spożywczych oraz ich pochodzenia. To otwiera nowe możliwości dla rolnictwa ekologicznego, zarówno w zakresie produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej. Jedna z grup produktów ekologicznych, które konsumenci chętnie kupują, wpisuje się w profil gospodarstwa mleczarskiego. Mleczne produkty ekologiczne cieszą się coraz większym powodzeniem, dlatego też wiele gospodarstw obiera taki właśnie kurs.
Produkcja ekologiczna w Polsce jest uregulowana Ustawą z 25 czerwca 2009 o rolnictwie ekologicznym ( Dz. U. 2009.nr 116, poz. 975).

Podstawą produkcje ekologicznego mleka i jego przetworów jest odpowiedni dobór krów mlecznych. Powinny to być rasy genetycznie odporne na choroby, długo żyjące, a także dobrze przetwarzające pasze naturalne na wydajność mleczną. Tu prym wiodą nasze rodzime rasy: polska czerwona, polska czerwono-biała, polska czarno-biała, białogrzbieta czy jersey. Oczekiwana wydajność to pułap 5-6 tyś.

Kluczowe i dość obszerne zagadnienie w mlecznej produkcji rolnej to żywienie zwierząt. Stanowi spore wyzwanie dla hodowców, ponieważ produkcja ekologiczna wyklucza możliwość używania materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego pozyskiwanych na drodze procesów chemicznych. Odpadają więc wszelkie poekstrakcyjne śruty, półprodukty z nasion oleistych, pasze modyfikowane genetycznie, dodatki syntetyczne, a także produkty uboczne rybołówstwa. Nawet preparaty witaminowe muszą mieć obowiązkowe atesty dopuszczające. Jedyne pasze pochodzenia zwierzęcego, które mogą stosować gospodarstwa ekologiczne to mleko i jego pochodne, ryby i inne zwierzęta morskie. Natomiast główną rolę w żywieniu krów mlecznych w gospodarstwie ekologicznym odgrywają naturalne pasze objętościowe pochodzenia roślinnego, takie jak siano, zielonka, słoma i kiszonka. Powinny stanowić około 60% suchej masy dla krów w pierwszych trzech miesiącach laktacji, a dla krów z początkowym i końcowym okresie laktacji, odpowiednio 40 i 25%. Na przestrzeni okresu letniego należy wypasać stado przez minimum 150 dni na pastwisku. Poza paszami objętościowymi konieczne jest stosowanie pasz treściwych, przy czym są to głównie ziarna zbóż i nasiona roślin strączkowych, wysłodki buraczane suche, otręby zbożowe oraz makuchy roślin oleistych. Jako dodatki stymulujące używa się preparatów probiotycznych, drożdży, ziół i enzymów paszowych, dodawanych do paszy w maksymalnym udziale 2-3%.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz