facebook

Jak zorganizować hodowlę bydła mięsnego?

16/09/2015
0 komentarzy

Zapotrzebowanie na bydło mięsne jest duże, więc wielu rolników mających spore powierzchnie użytków zielonych lub możliwość ich stworzenia, decyduje się na stworzenie hodowli bydła mięsnego różnej wielkości. Próg opłacalności zaczyna się dopiero od stada liczącego 20 sztuk, ale warto zaplanować większą skalę, ponieważ jest to działalność o powolnym obrocie kapitału, a tym samym opóźnionym zwrocie kosztów i zarobku. Wiadomo, że im większe stado, tym większa rotacyjność i ruch w interesie.

Oczywiście, aby hodowla bydła mięsnego była opłacalna, konieczne jest odpowiednie jej zorganizowanie i zapewnienie dobrych warunków bytowych dla stada. Dobrostan zwierząt, oprócz tego, że jest wymagany przepisami prawa, to dodatkowo jest jednym z elementów powodujących dobre wyniki chowu.

Organizacja techniczna.

W zasadzie wymagania nie są wygórowane, ponieważ bydło mięsne, w przeciwieństwie do mlecznego, dobrze znosi niskie temperatury. Dzięki temu wystarczy postawić zadaszone wiaty, których trzech stron osłonięte ścianami, z których będzie stały dostęp do wybiegu. Koniecznością są wtedy niezamarzające poidła i karmidła. Same stanowiska powinny być zaopatrzone w głęboką ściółkę. Kwatery ze stanowiskami muszą być obszerne, a wybieg powinien charakteryzować się lekkim zadrzewieniem i zakrzewieniem. Pod wiatą musi być sucho, więc obornik musi być usuwany systematycznie. Stół paszowy powinien znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla zwierząt, ale także umożliwiającym dojazd wozem paszowym.

Niezwykle ważne jest zachowanie podziału tej powierzchni tak, aby osobno znajdowały się stanowiska dla krów cielnych, dla matek z cielętami, a osobno dla opasów i odsadków. Przyda się także „porodówka” oraz izolatka dla osobników chorych. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ilości poideł ze świeżą wodą, karmideł z paszą treściwą przeznaczonych tylko dla cieląt oraz lizawek, które uzupełnią ładunek witamin i minerałów.

Organizacja stada.

To kolejne ważne zagadnienie, ponieważ organizacja hodowli bydła mięsnego to nie tylko warunki techniczne. Konieczne jest zorganizowanie stada tak, aby było dochodowe. Są dwie metody tworzenia stada, czystorasowa i w drodze krzyżowania.
- czystorasowe – metoda jest kosztowna i szybka. Należy zakupić czystorasowy materiał hodowlany z wybranej rasy i zapewnić warunki wymagane przez tą rasę. Zaleta to szybkie tworzenie ksiąg hodowlanych, ocena użytkowości mięsnej i możliwości sprzedaży materiału hodowlanego.
- krzyżowanie – polega na krzyżowaniu z całkowitą konsekwencją rasy wypieranej i jej mieszańców z buhajami mięsnymi wartościowej rasy. Po wyhodowaniu 4-6 pokoleń w ten sposób osiąga się efekt upodobnienia rasy wypieranej do wypierającej. Taka metoda jest tańsza, bo może opierać się na tańszych osobnikach, ale wadliwość polega na długim okresie oczekiwania na efekty.

Poza organizacją zakładania stada i infrastruktury technicznej, ważne jest także dobre rozplanowanie rozrodu i terminów wcieleń. Kiedy wycielenia odbywają się na przedwiośniu lub wiosną, to cielęta mają dostęp do świeżej zielonki, która ma dużo białka, powoduje ich szybki przyrost i niskie koszty utrzymania. Wtedy też mamki mają największą mleczność.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz