facebook

Najpopularniejsze rasy bydła mięsnego

16/09/2015
0 komentarzy

Hodowla bydła mięsnego zdecydowanie różni się od hodowli bydła mlecznego. W stadach mięsnych krowy nie są dojone, ich główną rolą jest urodzenie i odchowanie cieląt, a także nawożenie gruntów należących do gospodarstwa. Miara sukcesu hodowli to łączna masa cieląt odsadzonych od matek na koniec sezonu. Opłacalność może podnieść dodatkowe obniżenie kosztów nakładu pracy oraz pasz, ponieważ rasy mięsne mają mniejsze wymagania. Nie ma tu konieczności organizowania hodowli budynkowej, wystarczą wiaty. Niemniej, aby hodowla była opłacalna, na początek trzeba ponieść koszt zakupu pierwszych sztuk do stada, a wiadomo, że im bardziej mięsna rasa, tym większe ceny za sztukę.

Rasy krów typowo mięsnych

  • Limousine - rasa czerwona francuska, bardzo popularna w naszych rodzimych hodowlach. Dobrze dostosowana do naszych warunków, a ceniona jest za łatwe porody, niskie wymagania paszowe oraz walory rzeźne i kulinarne. Krowy osiągają do 850 kg, buhaje nawet 1100 kg. Walory to długość ciała, dobre umięśnienie oraz dobrze rozwinięta cześć zadnia i grzbietowa. Odznaczają się długowiecznością, niską zachorowalnością, szybkimi zapłodnieniami i łatwymi porodami, nadają się do opasu intensywnego i ekstensywnego.
  • Charolaise - kolejna popularna u nas rasa francuska, kremowa. Osobniki osiągają największe znane wyniki masy ciała (do 1300 kg) oraz wysokości w kłębie (do 150 cm). Krowy tej rasy późno dojrzewają, ciąża często bywa przedłużona a porody ciężkie. Niemniej cielęta rodzą się już o masie 45-48 kg. Dorosłe buhaje dochodzą do 1300 kg i 150 cm w kłębie krowy do 900 kg i 140 cm. Rasa wymaga dużej ilości paszy, można więc opasać krowy do wysokiej masy, bez zagrożenia nadmiernym otłuszczeniem.
  • Piemontese – to z kolei rasa włoska, siwo-biała. Jedna z najlepszych, najwytrzymalszych ras na świecie. Świetne umięśnienie, zwłaszcza byków, szeroki grzbiet, dobrze rozwinięty zad wraz z przerostem mięśni. Waga to średnio 900 kg, ale dzięki cienkim kościom i znikomemu otłuszczeniu, rasa ma dużą wydajność rzeźną.
  • Hereford - najpopularniejsza rasa mięsna na świecie, maść wiśniowo-biała. Średniej wielkości, buhaje dochodzą do 900 kg, a krowy do 600 kg. Odznacza je wysoka płodność, łatwe porody, łatwość przystosowania do różnych warunków i sposobów żywienia. Zależnie jednak od żywienia, może występować nadmierne otłuszczenie. Walory mięsa tej rasy szczególnie cenione są w USA.
  • Angus – mała rasa mięsna, czarna, bezrożna. Cechuje je wysoka wyrostowość, późniejsze dojrzewanie, dobre przystosowanie do żywienia ekstensywnego. Buhaje dorastają do 1000 kg, krowy do 650 kg, a nadmierne otłuszczenie praktycznie nie występuje.
zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz