facebook

Owoce jagodowe drugim dobrem narodowym Polski

14/07/2015
0 komentarzy

„Niezwykle właściwości zwykłych owoców” to nowa kampania informacyjno-promocyjna krajowych jagód, porzeczek, malin oraz truskawek. Przedsięwzięcie mające przykuć uwagę zalet polskich owoców będzie prowadzone w Polsce, Austrii, Finlandii, Szwecji oraz Czechach przez trzy lata.
Produkcja owoców w Polsce to jeden z głównych kierunków produkcji rolniczej. Ogólny udział owoców w wartości towarowej produkcji roślinnej, według danych Agencji Rynku Rolnego, w roku 2013 wyniósł ponad 15 procent. Na tak duży procent wpływ miała nie tylko produkcja polskich jabłek, ale również owoców jagodowych. Prócz prowadzonych w ramach kampanii działań, mających na celu przypomnienie konsumentom o licznych dla zdrowia antyoksydantach zawartych w owocach jagodowych, istotne znaczenie ma mieć przekonanie rynków zachodnich do polskich producentów, mogących dostarczyć najwyżej jakości owoce.

Jak pokazują obliczenia Agencji Rynku Rolnego, przeprowadzone na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, struktura uprawy owoców jagodowych w Polsce jest znacząca i stanowi 16 procent zbiorów owoców ogółem. Największa produkcja obejmuje truskawki oraz porzeczki– 32 procent, maliny – 23 procent, borówki – 6 procent, aronię – 5 procent i agrest – 2 procent.
Polska znaczącym producentem globalnym
Krajowe plantacje truskawek na przełomie ostatnich dziesięciu lat zajmowały powierzchnię od 30 do ponad 50 tys. ha, przy czym zbiory wahały się od 150 do ponad 190 tys. ton. W roku 2012 udział produkcji polskich truskawek w zbiorach unijnych i światowych wynosił odpowiednio 15 i 3 procent.

Niezwykle wysoka produkcja malin klasyfikuje Polskę na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej oraz drugim na świecie. Przy wielkości powierzchni uprawy, w roku 2013, prawie 30 tys. ha, wzrost produkcji malin wynosił ponad 120 tys. ton. W roku 2012 udział Polski w unijnej oraz światowej produkcji malin wynosił odpowiednio 70 i 21 procent.

W przypadku produkcji porzeczek Polska zajmuje drugie miejsce na świecie. W latach 2004-2013 powierzchnia uprawy porzeczek wynosiła od prawie 40 do 50 tys. ha, przy czym zbiory owoców w kraju stanowiły 30 procent zbiorów światowych oraz 70 procent zbiorów unijnych.
Tak duża popularność owoców jagodowych w Polsce jest wynikiem posiadanych przez nich właściwości zdrowotnych oraz walorów smakowych. A co za tym idzie, również popytu ze strony przemysłu owocowo-warzywnego i kluczowej gałęzi przemysłu krajowego, jakim jest przetwórstwo owoców.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz