facebook

Produkcja owoców miękkich 2015 w Polsce - trendy, zagrożenia, szanse, import, export

06/07/2015
0 komentarzy

Powszechnie znany problem embarga rosyjskiego nie miał wpływu na rynek owoców miękkich w 2014 r., ponieważ cały eksport realizowany był głównie w czerwcu i lipcu, a embargo wprowadzono w sierpniu. Sytuacja zmienia się jednak w 2015 r. Można spodziewać się problemów na tym rynku, ale czy na pewno? To zależy od wielu okoliczności, w tym głównie od warunków pogodowych, a w czerwiec to zbyt wczesny termin na całościowy opis sytuacji na rynku. Obecnie znane są tylko niektóre okoliczności, mogące w pewien sposób prognozować obraz rynku owoców miękkich w 2015r.

Warto zacząć od pozytywów. Pierwszy to nowe kampanie promocyjne, na które Agencja Rynku Rolnego podpisała stosowne umowy, a które pozwolą wypromować polską wołowinę, produkty ekologiczne, ale także soki i owoce miękkie. Komisja Europejska zaakceptowała 27 nowych programów promocyjnych na całościową kwotę 39 mln euro. Polsce przypada 5,8 mln euro, z czego na kontynuację promocji spożycia owoców miękkich, w tym truskawki, porzeczki, maliny oraz borówki amerykańskiej, przeznaczono 4mln euro, które rozdysponuje Związek Sadowników Polskich. W ramach tej kwoty zorganizowano kampanię informacyjno-promocyjną, której sens pogłębia stała konsumpcja i pozyskanie sąsiednich rynków. Aby jednak rynek nie opierał się wyłącznie na bezpośredniej konsumpcji konsumentów, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015-2020 przewidział środki na inwestycje w grupy producencie, które zadeklarują chęć stworzenia przechowalni, chłodni oraz tłoczni, które będą w stanie przechować czy przetworzyć nadwyżki owoców. Kolejna szansa na optymalizację opłacalności sezonu owoców miękkich to maksymalne wydłużenie sezonu produkcji, a tym samym sprzedaży. Taki efekt można osiągać dzięki ciągłemu podnoszeniu specjalizacji areałów obejmujących plantacje danego gatunku owoców. Warto próbować równoważyć produkcję owoców gruntowych z tymi spod osłon. Kluczowym elementem jest rzecz jasna sezonowość. Ponadto należy zrównoważyć produkcję odmian deserowych i odmian przeznaczonych do przetwórstwa, np. w przypadku truskawek Senga Sengana. To pozwala na optymalizację rynku zbytu, czyli zrównoważenie wprowadzania do obrotu bezpośredniego odmian deserowych ze zbytem produkcji do przetwórstwa. Aby tak jednak było, konieczne jest zainwestowanie w plantacje dwutorowe.

Dodatkowo chwilowym rynkiem zbytu mogą być placówki oświatowe, w których wprowadzono program „Owoce w szkole”. Producent owoców może zostać dostawcą pewnej części owoców miękkich do szkół, niemniej zbyt ten determinuje koniec roku szkolnego.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz