facebook

Rolnictwo zrównoważone w pigułce

08/07/2015
0 komentarzy

Rolnictwo zrównoważone wywodzi się z ekonomicznej idei zrównoważenia, która narodziła się już pod koniec XIX wieku. Zakładała ona prowadzenie produkcji i rozwoju gospodarczego na poziomie zapewniającym rozwój cywilizacyjny, ale z jednoczesną dbałością o poszanowanie zasobów naturalnych i środowiska naturalnego w takim stopniu, aby służyły kolejnym pokoleniom. Ten zamysł został także rozciągnięty na rolnictwo. W uproszczeniu, zakłada się produkcję rolną zapewniającą zysk oraz zaspokojenie rynku z jednoczesnym poszanowaniem zasobów i natury. O ile w Polsce przez dziesiątki lat zasady owej idei niekoniecznie były stosowane, o tyle obecnie rolnictwo zrównoważone zyskuje sobie coraz więcej zwolenników. Coraz więcej jest producentów rolnych, firm i organizacji, które rozumieją jak ważna jest ta idea.

Jak jednak zacząć prowadzić swoje gospodarstwo tak, aby wpisywało się w zasady zrównoważenia? Od czego zacząć? Na początek konieczne jest posiadanie przekonania to tej idei i chęć wprowadzenia zmian, tak, aby stać się posiadaczem gospodarstwa silnego, dochodowego, prowadzonego bez rabunkowych metod wobec gleby i środowiska. Potem konieczne będą zmiany w planowaniu upraw, doborze roślin, maszyn i technologii. Aby je rozpocząć w sposób oficjalny, najlepiej jest skontaktować się z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Tam można uzyskać odpowiednie instrukcje. Na początek jednak konieczny jest audit zerowy, w wyniku którego zostanie określona lista koniecznych zmian na podstawie istniejących niezgodności z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Otrzymamy protokół z zaleceniami oraz księgę kontrolną, gdzie będą odnotowywane zmiany.

Jest spory katalog działań, które są konieczne w dążeniu do zrównoważenia gospodarstwa przy jednoczesnym podnoszeniu jego efektywności. Oto niektóre z nich:

  • Dobór roślin zgodny z posiadanym potencjałem glebowym oraz zapotrzebowaniem na rynku. Należy dopasowywać plony do możliwości glebowych, tak, aby potem nie było konieczności nagminnego zasilania upraw chemicznie. Dodatkowo warto sprawdzać prognozy rynkowe i cenowe na dany okres i rodzaj uprawy.
  • Cykliczne zlecanie badań zasobności gleby. Takie działanie pozwala na bardziej świadomy dobór rodzaju upraw, wskazuje stopień wyjałowienia gleby i konieczności jej odżywienia, a także zmniejsza późniejsze koszty nawet o 25%.
  • Planowanie zabiegów fungicydowych i herbicydowych w oparciu o obserwację zmian meteorologicznych w swojej okolicy. Wiele miejsc ma swoją specyfikę pogodową, która dzięki wnikliwym obserwacjom daje rolnikom wiele informacji, a to stanowi wsparcie dla praktyki agrotechnicznej.
  • Sterowanie odczynem gleby w drodze zabiegów wapnowania pod uprawę jęczmienia co drugi rok. Uzyskuje się wtedy odczyn na poziomie 6,1-7,1.
  • Dbałość o stan fitosanitarny gleby, o uzupełnianie w niej substancji organicznych oraz zapobieganie erozji dzięki wprowadzaniu gorczycy lub facelii w międzyplonach.
  • Utrzymywanie odpowiedniego bilansu substancji organicznych w glebie poprzez ograniczanie do minimum wywozu resztek pożniwnych.
  • Odpowiedni dobór maszyn w gospodarstwie. Unikanie maszyn niszczących glebę, a kupowanie odpowiedniej wielkości i ilości maszyn stosownie do posiadanego areału. Chodzi o to, aby z użyciem parku maszyn i osób do ich obsługi zapewnić na czas wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz odpowiednio szybkie zbiory plonów, tak, aby rośliny nie ulegały porośnięciu czy utracie jakości przez zbyt długie pozostawanie na polu.
zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz