facebook

System żywienia TMR- zwiększa wydajność, zmniejsza koszty

08/07/2015
0 komentarzy

W hodowli krów wysokowydajnych kluczową rolę odgrywają metody żywieniowe. W tego typu produkcji dąży się do wydajności rocznej przekraczającej 8 tyś. kg mleka rocznie. Uważa się, że wydajność na tym poziomie jest możliwa do osiągnięcia jedynie przy zastosowaniu system żywienia TMR ( z ang. total mixed ration- całkowicie wymieszana dawka). System ten stosowany jest powszechnie w USA w dużych hodowlach posiadających powyżej 200 sztuk bydła mlecznego. W Polsce w ostatnich latach system ten także zyskuje zwolenników, a to dzięki swoim zaletom. Zdecydowanie zmniejsza ryzyko chorób metabolicznych, zwiększa znacznie mleczność krów, powoduje lepszy pobór pasz, a do tego obniża koszty dzięki mniejszym nakładom na siłę roboczą.
TMR to mieszanka zawierająca pasze objętościowe i treściwe wraz dodatkami mineralnymi i witaminowymi. Pasza jest dokładnie wymieszana, tak, aby w każdej dawce były zachowane odpowiednie proporcje. Regularne i jednolite podawanie pasz TMR zapewnia stabilność żywienia i zapewnia stałą, wysoką wydajność krów oraz brak wahań w parametrach mleka. Takie korzyści osiągniemy przy posiadaniu dużego stada o równym potencjale uwarunkowanym genetycznie. Ponadto należy pamiętać o podzieleniu bydła na trzy grupy, w których poziom wydajności mlecznej różni się średnio o 10 litrów- krowy zasuszone, krowy będące w okresie laktacji do 120 dni oraz krowy będące pomiędzy 120 dniem a zasuszeniem. Dla każdej z tych grup konieczne jest przygotowywanie innej, osobno przygotowanej mieszanki TMR. I podstawowa zasada, składniki użyte do mieszanki TMR muszą być dobrej jakości.

Przygotowanie mieszanki i karmienie krów

TMR najlepiej jest przygotować z dobrej jakości kiszonki kukurydzy, motylkowatych, prasowanych wysłodków czy sianokiszonki z traw. Nie powinno się tu używać kiszonek z buraków pastewnych i ich liści czy mokrych wysłodków, ponieważ powodują one destabilizację wartości paszy. Nieprzydatne są także formy zielonki, należy używać jedynie młóta świeżego albo kiszonek. W objętości paszy TMR powinno się znaleźć około 40-50% masy suchej, która nie powinna się zlepiać nawet po ściśnięciu. Włókna surowego powinno być 15-17%. Ponieważ pasze TMR są przygotowywanie w wozie paszowym, zaleca się, aby wcześniej materiał został rozdrobniony. Ładując wóz paszowy powinno się najpierw dodawać pasze treściwe, a następnie pojemnościowe. Ważny jest dobór pojemności wozu paszowego, przy założeniu, że jednorazowe pobranie krowy mlecznej wynosi 24-28 kg, a zasuszonej 11-13 kg.

Prawidłowa dostępność TMR dla krów to minimum 20 godzin na dobę, natomiast kolejne dawki powinny być zadawane raczej pomiędzy dojami niż w trakcie tego procesu. Zwykle przyjmuje się, że TMR podaj się w dwóch dawkach, porannej stanowiącej 50% dziennej dawki, a drugą połowę popołudniu. W okresie upałów zmienia się proporcje (30% rano powinien 70% po południu). Ilość niedojadów powinna być utrzymywana na orientacyjnym poziomie 3-5%. Z obserwacji wynika, że krowy sortują cząstki TMR, wybierając mniejsze, a to prowadzi do kwasic. Zjawisko częściej występuje przy zbyt suchym TMR, dlatego należy zadbać o w miarę równe rozdrabnianie składników i odpowiednią wilgotność paszy.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz