facebook

Nawigacja GPS w rolnictwie

10/01/2022
0 komentarzy

Rolnictwo od zawsze kojarzyło się z ciężką pracą fizyczną wykonywaną niezależnie od pogody i pory roku oraz zmaganiem z czynnikami środowiskowymi, które nieustannie zagrażają plonom. Na szczęście postęp technologiczny nie ominął tej branży, dzięki czemu obecnie uprawy i hodowlę prowadzi się intensywniej i ze znacznie lepszymi efektami. W nieustannej walce o podnoszenie jakości i ilości plonów pomaga nawigacja polowa GPS.

Czym jest rolnictwo precyzyjne?

Pojęcie rolnictwa precyzyjnego jest stosunkowo nowe, stanowiąc przykład możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii również w prowadzeniu upraw polowych. Niektórym osobom trudno sobie wyobrazić, jak można poprawiać plenność kukurydzy czy zbóż za pomocą komputera. Jest to jednak nie tylko możliwe, ale też realne i od pewnego czasu wprowadzane w życie.

GPS rolniczy jest systemem, który wykorzystuje nawigację satelitarną do obserwacji i zbierania danych dotyczących zmian w różnych obszarach pola. Danych dostarczają zaawansowane technologiczne urządzenia mające łączność z satelitami, a sterowane i nadzorowane przez komputery. Zbierane w ten sposób informacje są gromadzone i opracowywane przez specjalne aplikacje. Urządzenia dostarczają danych na temat czynników takich jak:

 • Właściwości fizyczne i chemiczne gleby,
 • charakterystyka i stopień rozwoju roślin (pomiary poziomu chlorofilu, wody itp.),
 • agrofagi – szkodniki i chwasty oraz choroby roślin,
 • zmienne meteorologiczne – temperatura, nasłonecznienie, siła wiatru,
 • wysuszenie gleby,
 • szacowana wielkość uzyskanego plonu.

 

Mapowanie GPS i jego rola w planowaniu prac agrotechnicznych

Nawigacja polowa GPS wymaga wstępnego wykonania mapowania terenu. Pole dzieli się na mniejsze fragmenty (rastry), z których pobiera się próbki gleby. Pozwoli to utworzyć mapę bazową, która będzie podstawą do rejestrowania wszelkich zmian. Jednocześnie dane dostarczane przez rolnicze GPS umożliwiają opracowanie kalendarza zabiegów agrotechnicznych tak, aby zapewniły one optymalne warunki do rozwoju roślin uprawnych.

W kolejnych etapach prac nawigacja polowa GPS jest wykorzystywana do precyzyjnej aplikacji nawozów czy środków ochrony roślin. Są one rozsiewane tylko w tych rastrach pola, w których pojawia się takie zapotrzebowanie. Nadzorowanie komputerowe i sterowanie satelitarne pozwalają wykonać aplikację z dokładnością do kilku centymetrów.

Czujniki GPS mogą być montowane zarówno w kabinach kombajnów, traktorów czy na maszynach rolniczych, jak i w dronach. Te ostatnie ułatwiają też systematyczny monitoring pól.

Może Cię zainteresuje: Rolnictwo precyzyjne. Czym jest i jakie daje korzyści?

Rolnictwo precyzyjne to oszczędność czasu i pieniędzy

Nawigacja polowa GPS i prowadzone na jej podstawie rolnictwo precyzyjne pozwalają na znaczne obniżenie kosztów prowadzenia uprawy. Działanie interwencyjne przypomina przykładanie kompresu na ranę. Kiedy bowiem pojawi się problem, nie trzeba „leczyć” całego pola, a jedynie jego zagrożoną strefę. Im większa jest plantacja, tym wyższe prawdopodobieństwo, że w jej różnych strefach podaż mikro- i makroelementów będzie inna.

Na polach o niewielkim spadku wraz z ich obniżaniem zmieni się także wilgotność gleby. Kompensacja braków nie jest wówczas potrzebna na całym polu, a jedynie w zagrożonych strefach. To jeden ze sposobów na mniejsze zużycie nawozów i ŚOR oraz obniżenie kosztów eksploatacji maszyn. Jednocześnie systematyczny monitoring i bieżące rejestrowanie zmian pozwalają na szybką interwencję, zanim szkodniki, choroby czy niedobór składników pokarmowych obniżą wartość plonów.

Zalety rolnictwa precyzyjnego

 Wśród wielu zalet rolnictwa precyzyjnego można wymienić:

 • stały i systematyczny wgląd w stan upraw,
 • dostarczanie wieku cennych i bardzo konkretnych informacji umożliwiających podejmowanie decyzji np. o przeprowadzanych zabiegach agrotechnicznych,
 • możliwość optymalnego wykorzystania zasobów środowiska,
 • dostosowanie rodzaju i formy uprawy do warunków środowiskowych,
 • obniżenie kosztów prowadzenia plantacji przy zachowaniu wysokiej plenności, przez zmniejszenie ilości stosowanych nawozów i ŚOR,
 • prowadzenie zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska,
 • szyb­sza i wydajniejsza praca na polu,
 • efek­tyw­niej­sze i prostsze zarzą­dza­nie gospo­darstwem.

 

Istotną zaletą jest też możliwość przewidywania wysokości uzyskanych plonów z bardzo dużym prawdopodobieństwem jej osiągnięcia. Ma to duże znaczenie dla opłacalności upraw prowadzonych przez rolnika na konkretnym polu.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz