facebook

Produkcja pasz a maszyny rolnicze

22/02/2018
0 komentarzy

Przechowywanie ziaren zboża oraz pasz wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. Negatywny wpływ mogą mieć zmiany temperatury oraz wilgotności. Przekazywany do magazynowania materiał powinien też zostać dobrze oczyszczony. Zastosowanie odpowiednich maszyn, które usprawniają oczyszczanie, wentylację, suszenie, magazynowanie oraz rozdrabnianie zbóż pozwala na podniesienie efektywności produkcji pasz.

Silosy

Odpowiednie warunki do przechowywania materiału zapewniają silosy. Służą do magazynowania kukurydzy, zbóż, pasz i nasion oleistych. Stosowane są też do schładzania materiału, jego osuszania oraz wentylacji.

Dostępne na rynku silosy wykonuje się ze stali konstrukcyjnej, która dodatkowo może być ocynkowana, włókna szklanego, a nawet tkanin. Silosy charakteryzują się różną pojemnością. Nierzadko będą to pojemniki o pojemności 2000, 4000, a niekiedy nawet 7000 kg. Ich przekrój może być okrągły, kwadratowy lub prostokątny. Dno natomiast przybiera formę płaską lub stożkowego leja.

Silosy umożliwiają bezpieczne przechowywanie ziaren i zbóż oraz ograniczają ryzyko strat wywołanych rozwojem pleśni i innych patogenów. Właściwe warunki przechowywania pasz decydują o ich późniejszej przydatności do spożycia. Parametrami, które mogłyby wpływać na pogorszenie jakości materiału, jest zmieniająca się w cyklach dobowych oraz rocznych wilgotność i temperatura. Parametry te można regulować poprzez przewietrzanie wnętrza silosów, przy zastosowaniu specjalnych wentylatorów.

Warto pamiętać, że montaż silosów wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne będzie więc wykonanie projektu budowlanego i dopełnienie wszelkich formalności. Samo usytuowaniu silosów obwarowane jest warunkami wynikającymi z ustanowionych aktów prawnych, które wskazują minimalne odległości od innych obiektów.

Mieszalniki do pasz sypkich

Mieszalniki wykorzystuje się do przygotowywania mieszanek pasz sypkich przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych. Jak ważny jest ich skład doskonale wiedzą sami hodowcy. Odpowiednio skomponowane i właściwie przechowywane pasze w znacznym stopniu wpływają na jakość hodowli.

Mieszalniki wykonuje się z wysokiej jakości konstrukcji stalowych, zabezpieczonych przed korozją powłoką lakieru. Większość mieszalników przystosowanych jest do górnego odprowadzania pyłów, jednak niektórzy producenci, w tym maszyny rolnicze mrol.com.pl oferują też mieszalniki z odpyleniem bocznym.

Działanie mieszalnika polega na przemieszczaniu się przenośnika, dzięki czemu zawarty w nich materiał ulega równomiernemu wymieszaniu. Na rynku dostępne są mieszalniki charakteryzujące się różną pojemnością. Wykorzystywane w rolnictwie w znacznym stopniu usprawniają i skracają czas niezbędny do uzyskania gotowych mieszanek pasz sypkich.

Rozdrabniacze bijakowe

Rozdrabniacze bijakowe, określane też mianem śrutowników, to urządzenia rolnicze, których zadaniem jest rozdrabnianie na śrutę kukurydzy oraz ziaren zbóż. Rozdrabniacze działają w połączeniu z mieszalnikami oraz niektórymi pojemnikami paszowymi i silosami. Działanie urządzenia opiera się o samoczynne pobieranie materiału z silosu, a po jego rozdrobnieniu przekazywanie go do mieszalnika. W ten oto sposób powstają linie produkcyjne do przygotowywania paszy dla zwierząt.

Producenci mają do zaoferowania rolnikom rozdrabniacze ssąco-tłoczące oraz zasypowe (grawitacyjne). Te drugie wyróżniają się większą wydajnością oraz możliwością połączenia zarówno z mieszalnikiem pionowym, jak i poziomym.

Dysponując wysokiej klasy maszynami rolniczymi, producenci pasz w znacznym stopniu przyspieszają proces produkcji. Jeszcze pod koniec lat 80 ubiegłego stulecia nie można było mówić o znaczącym udziale polskich pasz w światowym rynku. Dziś realia się nieco zmieniły, dzięki czemu polscy producenci zaznaczają swoje miejsce w branży.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz