facebook

Rodzaje siewników

14/07/2015
0 komentarzy

Jak najwyższe plony roślin uprawnych można uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiednich siewników, które pozwolą na lepsze i prostsze wzajemne rozmieszczenie nasion pod powierzchnią gleby. Wśród dostępnych na rynku siewników, istotne znaczenie posiadają siewniki rzędowe, rzutowe, precyzyjne i kombinowane.

Obok ważnych wymogów agrotechnicznych, mających również kluczowe znaczenie dla prawidłowego wzrostu plonu, znajduje się optymalna głębokość umieszczenia nasion pod powierzchnią gleby, czynniki zmienne takie jak gatunek i żyzność gleby, gatunek i odmiana roślin, przygotowanie gleby oraz jej zachwaszczenie. Wykonywany za pomocą dobrze dobranego siewnika siew, może w praktyce okazać się dużo łatwiejszy.

Rodzaje siewników i wymagania

Obecnie istnieje wiele różnych rodzajów siewników, podzielonych ze względu na:

  • przeznaczenie - rzędowe uniwersalne/do siewu rzędowego lub pasowego, siewniki rzutowe, siewniki precyzyjne oraz siewniki kombinowane,
  • sposób dawkowania nasion – mechaniczne, pneumatyczne
  • rodzaj wysiewanych nasion – siewniki do nasion drobnych, siewniki do nasion grubych
  • budowę – siewniki do siewu pełnego, siewu bezpośredniego, siewniki rzędowe, siewniki punktowe,
  • rodzaj napędu – ręczne, konne, ciągnikowe przyczepiane, zawieszane, nabudowane, samojezdne.

Wśród najważniejszych wymagań stawianych siewnikom klasycznym rzędowym, które pozwalają na siew różnego rodzaju zbóż, zasadnicze znaczenie odgrywa zachowanie podłużnej i poprzecznej nierównomierności wysiewu, łatwość regulacji ilości wysiewu, możliwość zmiany szerokości międzyrzędzi, utrzymanie nastawionych szerokości międzyrzędzi podczas pracy, możliwość regulacji ilości wysiewanych nasion zbóż, utrzymanie stałej nastawionej głębokości wysiewu oraz niezależność jakości pracy siewnika od pochylenia terenu i prędkości roboczej.

Siewnik rzędowy – wysoka jakość pracy

Siewnik rzędowy pozwala na wysiew różnego rodzaju zbóż: pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, a także roślin motylkowych: rzepak, bobik, groch, kostrzewa czy również kukurydzy. Siewniki rzędowe zbożowe uniwersalne są doskonałym rozwiązaniem do wysiewu wszelkich rodzajów zbóż. Siewniki zbożowe do siewu uproszczonego przygotowują glebę i wysiew w jednym przejeździe, natomiast siewniki zbożowe do siewu bezpośredniego idealnie sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach polowych. Odpowiednio dobrany siewnik winien umożliwiać jak najlepsze, równomierne rozłożenie wysiewanych ziaren w glebie, przy zachowaniu zadanej obsady. Połączone z agregatami biernymi bądź bronami wirnikowymi stanowią doskonałe narzędzie do pracy.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz