facebook

Na czym polega kontaminacja mleka i jak jej uniknąć?

20/12/2020
0 komentarzy

Czystość produktu w przemyśle mleczarskim ma zasadnicze znaczenie. Mleko musi spełniać rygorystyczne parametry fizykochemiczne i biologiczne. Producenci wyrobów mleczarskich stawiają przed dostawcami surowca wysokie wymagania, zwłaszcza do skrupulatnego przestrzegania zasad stosowania preparatów leczniczych. Zanieczyszczenie mleka pozostałościami środków farmakologicznych naraża mleczarnie na duże straty. Na szczęście, dzięki innowacyjnym metodom analityki mleka możliwe jest szybkie wykrywanie tych zagrożeń.

Co to jest kontaminacja i jak wpływa na jakość mleka?

Słowo kontaminacja określa zetknięcie lub splamienie. Pojęcie kontaminacja mleka dotyczy zanieczyszczenia go środkami farmakologicznymi, przede wszystkim antybiotykami. Antybiotykoterapia w hodowli zwierząt przemysłowych jest konieczna. Chroni krowy przed uciążliwymi zapaleniami gruczołu mlekowego. Podawane przez rolników antybiotyki zażegnują problem, ale niekorzystnie wpływają na jakość surowca.

Pozostałości antybiotyków w mleku spożywczym są niebezpieczne, szczególnie dla osób uczulonych na składniki leku. Z kolei u pozostałych konsumentów spożywanie nawet śladowych ilości składników farmakologicznych może doprowadzić do lekooporności. Pozostałości antybiotyków i innych medykamentów hamuje wykształcanie się pożytecznych kultur bakterii. Ma to negatywny wpływ na jakość mleka i utrudnia przetwórstwo, a zawłaszcza przy produkcji serów i jogurtów.

Stosunkowo częstym zjawiskiem jest kontaminacja naturalna. Wynika ona z reakcji organizmu krowy na stany zapalne. Wytwarza on naturalne czynniki antybakteryjne – laktoferynę i lizozym, które w procesie technologicznym znikają wraz ze wzrostem temperatury.

Jak unikać kontaminacji mleka?

 Kontaminacji mleka nie da się wyeliminować z przemysłowej hodowli zwierząt. Podstawowym warunkiem jej ograniczania do minimum i zachowania czystości mleka jest rygor hodowlany i stosowanie testów laboratoryjnych. Takie praktyki, jak częste podawanie antybiotyków, pomijanie karencji pomiędzy kuracjami lub dodawanie dawek leku prosto do mleka są niedopuszczalne i dyskwalifikują go, jako wartościowy surowiec. Na nadmierne zanieczyszczenie mleka ma również wpływ kondycja zdrowotna zwierząt. Stany zapalne, upośledzenia wątroby i schorzenia metaboliczne mogą powodować gromadzenie się antybiotyków w organizmie krów. Skażona pleśniami i grzybami pasza, brak odpowiedniej higieny podczas mycia dojarek i innych urządzeń, również  wpływają na zanieczyszczenie mleka.

„W walce o wysoką czystość surowca – twierdzi przedstawiciel firmy Tomlab, która oferuje testy mleczarskie – niezastąpione są nowoczesne testy na czystość mleka. Wiele renomowanych firm produkuje testy dla branży spożywczej mające za zadanie m.in. wykrywanie antybiotyków w surowym krowim mleku. Są to wygodne w użyciu,  jednorazowe testy, które pozwalają na eliminację z produkcji zanieczyszczonego surowca. Do wykonywania badań na obecność antybiotyków i innych szkodliwych substancji  służą analizatory mleka o zaawansowanej czułości. Urządzenia te zapewniają monitoring skażenia na najwyższym poziomie. Oprócz analizatorów laboratoryjnych stosuje się także przenośne czytniki do testów na antybiotyki pozwalające na pracę w terenie”.

Dzięki bogatej ofercie firm zaopatrujących producentów wyrobów mleczarskich w nowoczesne urządzenia do analizy na obecność antybiotyków monitorowanie kontaminacji mleka jest proste i skuteczne. Pozwala na ograniczanie do minimum strat surowca i umożliwia wysoką jakość produkcji mleczarskiej.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz