facebook

Magazyn jako pomieszczenie do składowania towarów.

16/05/2019
0 komentarzy

Magazyny to niezwykle istotne obiekty w funkcjonowaniu branży produkcyjnej. Często stanowią centra dystrybucji produktów gotowych do sprzedaży, jednak przede wszystkim ich zadaniem jest przechowywanie wszelkiego rodzaju towarów – od surowców, przez półprodukty do gotowych produktów – które w danej chwili nie mogą zostać wykorzystane lub puszczone do dalszego obrotu.

Rodzaje magazynów

Magazyny to bardzo zróżnicowana kategoria obiektów wykorzystywanych w przemyśle.

- "Wynika to bezpośrednio z faktu, że gama produktów, które podlegają magazynowaniu jest bardzo szeroka i obejmuje towary o różnych właściwościach – mówi przedstawiciel firmy Jaremar - Krótko mówiąc: każda kategoria produktu wymaga innych warunków magazynowania, a zatem magazyn powinien te warunki zapewnić. Budynek przeznaczony do składowania w nim takich towarów jak metalowe części maszyn nie będzie kompletnie nadawał się do składowania produktów żywnościowych o krótkim terminie przydatności do spożycia. Podział magazynów na różne kategorie możemy przeprowadzić biorąc pod uwagę inne czynniki".

Konstrukcja obiektu

Pod tym względem wyróżniamy magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte. Magazynem otwartym jest zwykły plac, na którym możliwe jest składowanie towarów, które są odporne na działanie czynników atmosferycznych i nie muszą mieć zapewnionych specjalnych warunków. Magazyyn półtotwarte to zwykle zadaszone wiaty, zapewniające ochronę przed deszczem – tego typu konstrukcje przeznaczone są do produktów, które mogą być przechowywane w wysokich i niskich temperaturach, ale są wrażliwe na inne czynniki środowiskowe. Zaliczamy do nich np. niektóre materiały budowlane. Magazyny zamknięte to obudowane z każdej strony budynki, które zapewniają najlepszą ochronę towaru przed środowiskiem zewnętrznym. Przeznaczone są do przechowywania najszerszej gamy produktów – od części maszyn, przez sprzęt elektroniczny, po artykuły spożywcze. Zaliczamy do nich nie tylko obiekty naziemne, ale również podziemne, np. piwnice.

Wysokość i metody składowania

Materiały w magazynach składowane są jeden z na drugim – bezpośrednio bądź na specjalnych regałach. Kolejnym kryterium podziału jest wysokość na jakiej składowane są produkty. Wyróżniamy magazyny:

  • Niskiego składowania – do wysokości 4,2 metra
  • Średniego składowania – od 4,2 do 7,2 metra
  • Wysokiego składowania – od 7,2 do 25 metrów.

Istotną kwestią jest również sposób przechowania towarów. W większości magazynów towary składowane są na paletach. Nie wszystkie towary można jednak przechowywać w ten sposób. Przykładowo materiały sypkie i zboża magazynowane są w specjalnych silosach bądź innych zbiornikach.

To tylko niektóre kryteria podziału magazynów. Budynki te różnią się między sobą również między innymi pełnionymi funkcjami (celne,  dostawcze, produkcyjne etc.) oraz metodami załadunku oraz rozładunku.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz