facebook

Jaka jest kondycja ziemi polskiej ?

20/07/2016
0 komentarzy

Rozwój rolnictwa a jakość plonów

Polskie rolnictwo przez dziesiątki lat bazowało na naturalnych mechanizmach użyźniania ziemi. Rozbudowana produkcja mleczna sprzyjała wykorzystaniu naturalnego nawozu (obornika), a bariera ekonomiczna utrudniała dostęp do nawozów sztucznych. Gleba pokryta warstwą obornika
zawierającego materię organiczną (próchnicę), przekazywała łatwoprzyswajalne składniki odżywcze roślinom, stymulując ich rozwój i wzrost. Popularyzacja chemicznych nawozów i wzrost zamożności polskich rolników przyczyniły się do częstszego wykorzystywania sztucznych
materiałów na polskich ziemiach. Nadmierne nawożenie i masowa produkcja płodów ziemi degraduje ją. Powoduje jej wyjaławianie i osłabia siłę rodną. Skutkuje to pogorszeniem jakości plonów. „Jeśli niczego nie zmienimy w naszym podejściu do użyźniana ziemi i technologii
nawożenia, w najbliższych latach polska żywność utraci największą przewagę, jaka wyróżnia ją na rynkach europejskich tzn. jakość” – podkreśla Michał Paca, ekspert branży gospodarki odpadami i właściciel firmy Ziemia Polska Sp. z o.o.

Jak poprawić właściwości gleb?

Siłę rodną gleby poprawia wzbogacanie warstw ziemi w materię organiczną. Próchnica powinna pochodzić z bezpiecznych dla środowiska nawozów, np. obornika lub kompostu. Taki biomateriał dostarcza zespół pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Substancja
organiczna zawarta w nawozach naturalnych poprawia biologiczne, chemiczne i fizyczne właściwości gleb. Ważne są także nieinwazyjne, ekologicznie sposoby uprawy roli, takie jak płodozmian. Obsiewanie tego samego areału ziemi różnymi, odpowiednio skomponowanymi
gatunkami roślin, zabezpiecza plon przed szkodnikami i zapobiega wyjaławianiu się gleb. Uprawa roli mająca na celu poprawę żyzności gleb to także: ograniczanie liczby przejazdów po ziemi, skracanie czasu, w którym jej powierzchnie są odsłonięte i głębokie spulchnianie.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz