facebook

Alternarioza ziemniaka - opis, sposoby zwalczania

08/07/2015
0 komentarzy

Alternarioza ziemniaków, to choroba popularnie zwana „czarną zarazą” lub „wczesną zarazą” a to dzięki ciemnym plamom, które powstają na roślinach już w czerwcu. Są dwa rodzaje grzybów powodujące tą chorobę:
Alternaria solani- najpierw powoduje drobne plamy w kolorze ciemnobrązowym na najstarszych liściach roślin. Plamy maja wyraźne obwódki na brzegach a kręgi w środku. Z czasem zwiększają rozmiar i przenoszą się na kolejne piętra liści,

Alternaria alternata – daje większe plamy niż solani, a z czasem powoduje wykruszanie się blaszek liściowych w miejscach porażenia.

Zasadniczo rzadko odróżnia się te dwie odmiany, ponieważ nie ma to większego znaczenia. Z obu przypadkach choroba prowadzi do przedwczesnego obumierania części naziemnej rośliny a zbiory z areału są mniejszej objętości. Obserwowane w ostatnich latach ocieplenie klimatu sprzyja rozprzestrzenianiu się choroby, a występujące okresowo susze tym bardziej. Ogólnie porażenie alternariozą powoduje średnio 20-procentowe ubytki w plantacjach a w skrajnych przypadkach sięgają one 45%. Obserwuje się, że choroba atakuje często także bulwy, co prawda nie uszkadzając ich, ale wywołując ciemne plamy i obumieranie oczek w tym miejscu. Aby więc ograniczyć występowanie choroby, a także nie przenosić jej na kolejne uprawy, należy przestrzegać kilku zasad:

  • nabywanie sadzeniaków ze sprawdzonych źródeł, a najlepiej odmian kwalifikowanych, dodatkowo odpornych na patogeny,
  • sadzenie materiału wcześniej podkiełkowanego lub pobudzonego,
  • odpowiednie zmianowanie, najlepiej powtarzanie uprawy ziemniaka w tym samym miejscu nie częściej, niż co 3-4 lata,
  • zbieranie wyłącznie bulw w pełni dojrzałych technologicznie,
  • dbałość o niszczenie całości naci po zbiorach,
  • eliminacja samosiewów,
  • odpowiednie nawożenie azotem, wzbogacone potasem i mikroelementami.

Jeśli jednak, mimo starań nie uda się uniknąć zakażenia grzybami Alternaria, to można próbować jeszcze ograniczyć ich działanie poprzez stosowanie zabiegów chemicznych w postaci fungicydów, które w składzie mają mankozeb, propineb, fluopikolid, a także azoksystrobinę. Ważne, aby wychwycić pierwsze objawy, czyli plamy na dolnych liściach roślin. Wtedy do pełnego rozwoju choroby mamy niespełna tydzień i czas na reakcję. Ilość zabiegów chemicznych oraz rodzaj aplikowania zależy od presji choroby. Czasem wystarczy jeden zabieg kontaktowy, a czasami trzeba włączyć zabieg środkiem o działaniu wgłębnym lub układowym. Można także wykonać oprysk jako pierwszy zabieg chemiczny zabezpieczający już uprawę zanim pojawią się pierwsze plamy.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz