facebook

Czym opryskiwać chwasty w uprawach?

14/07/2022
0 komentarzy

Chwasty to rośliny niepożądane, które charakteryzują się bardzo dobrym przystosowaniem nawet do najtrudniejszych warunków np. do niskiej zasobność gleby w składnik pokarmowe, czy okresowych niedobory wody. Dlatego też bardzo szybko kiełkują i rozwijają się wytwarzając bardzo duża ilość nasion – liczoną bardzo często w tysiącach, umożliwia im to bardzo szybką ekspansję. W związku z tym niezbędne jest prowadzenia działać, których celem jest ich zwalczenie, jeżeli tego nie zrobimy w sposób skuteczny to chwasty szybko opanują powierzchnię pola lub nieużytkowaną typowo rolniczo. Jakie rodzaje chwastów najczęściej można spotkać w uprawach roślin? Jakich preparatów chwastobójczych użyć, by skutecznie się ich pozbyć?

Jakie chwasty najczęściej pojawiają się w uprawach?

Aby móc skutecznie zwalczać chwasty, warto nauczyć się rozpoznawać poszczególne gatunki. Poniżej przedstawiamy zestawienie najpopularniejszych chwastów występujących w uprawach na terenie naszego kraju.

Bodziszek drobny

To chwast uznawany bardzo często za typowo zbożowy, chociaż występuje w wielu uprawach rolniczych, zarówno wąsko, jak i szerokorzędowych. Spotkamy go między innymi w uprawie lnu, kukurydzy, buraków czy ziemniaków oraz wspomnianych wcześniej uprawach zbóż ozimych i jarych.

To roślina jednoroczna, jara, wschodząca od jesieni do późnej wiosny. Jest to chwast niskiego piętra, w związku z tym najsilniej konkuruje z roślinami uprawnymi w początkowym okresie ich wzrostu. Przy braku skutecznej ochrony szybko jego liczebność w łanie wrasta i staje się chwastem uciążliwym i dominującym.

Chwastnica jednostronna

To jeden z typowych chwastów w uprawach jarych, rzadziej występuje w roślinach ozimych – najczęściej przerzedzonych w wyników wymarznięć czy też wymoknięć zbóż. Chwastnica jednostronna ma charakterystycznie spłaszczone źdźbło – bardzo łatwo ją w związku z tym rozpoznać i wykonać skuteczny zabieg dostosowany wybierając herbicyd selektywny do odpowiedniej uprawy. Z racji tego, że jest to chwast ciepłolubny występuje powszechnie w roślinach stosunkowo późno sianych: kukurydza czy buraki cukrowe.

To roślina jednoroczna, jara, niezimująca. Wpływa znacząco na obniżenie plonów. Szacuje się, że zaledwie kilka sztuk na metr kwadratowy w uprawie kukurydzy lub buraków może zmniejszyć zbiory nawet o 5%.

Fiołek polny

To chwast polny występujący w większości upraw rolnych. Szczególnie uciążliwy jest w uprawach rzepaku, zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju ze względu na ograniczoną możliwość jego zwalczania przy użyciu większości technologii herbicydowych. Jednak zdecydowanie częściej występuje w zbożach ozimych, w których jego zwalczanie jest prostsze.

Gwiazdnica pospolita

To chwast, którego okres kwitnienia przebiega przez cały rok, a jego rozwój w sezonie wegetacyjnym może trwać do trzech pokoleń. W związku z tym bardzo szybko opanowuje plantację i zasila glebowy bank nasion. Z racji tego, że jest to chwast niskiego piętra, w trakcie wzrostu uprawy jest przez nie przerastany, jednak nie wolno bagatelizować jego obecności.. Zachwaszcza wszystkie rodzaje upraw.

Potrafi bardzo szybko absorbować z gleby azot, powodując stratę plonów jęczmienia na poziomie nawet 80%. Ponadto może gromadzić azotany w ilościach szkodliwych dla zwierząt roślinożernych, co jest szczególnie ważne jeżeli dana uprawa jest z przeznaczeniem na paszę.

Przytulia czepna

Roślina z rodziny marzanowatych. Kwitnie w okresie od maja lub czerwca do października. Występuje głównie w uprawach zbóż, rzepaku, roślin okopowych oraz w ogrodach. Z ciekawostek: jest żywicielem mszycy czereśniowej, co dodatkowo podnosi jej konkurencyjność.

Próg szkodliwości ekonomicznej tego gatunku wynosi od 2 do 5 sztuk na metr kwadratowy. Przytulia czepna jest rośliną jednoroczną, jarą oraz ozimą. Występuje pospolicie na żyznych, wilgotnych glebach gliniastych oraz czarnoziemach.

Mak polny

Choć mak polny pięknie wygląda wśród łanów zbóż, jest chwastem, który może znacząco zubożyć plony. Dlatego trzeba go zwalczać.

Mak polny jest rośliną jednoroczną, jarą lub ozimą. Najliczniej zachwaszcza uprawy zbóż, roślin okopowych i rzepaku ozimego. Próg szkodliwości ekonomicznej dla zbóż wynosi od 10 do 25 sztuk na metr kwadratowy.

Mak polny kiełkuje przy temperaturze od 1 stopnia Celsjusza.

Sprawdź również inne chwasty w atlasie chwastów ProAgri: https://proagri.com/atlas-chwastow/

Dlaczego istotne jest zwalczanie chwastów?

Można śmiało powiedzieć, iż zwalczanie chwastów to jeden z ważniejszych zabiegów wpływających na wzrost i rozwój roślin uprawnych, co przekłada się bezpośrednio na późniejsze zbiory.

Chociaż chwasty często pojawiają się na polach „samoistnie”, bez wątpienia same z nich nie znikną. Przeciwnie, ich nasiona roznoszone przez maszyny rolnicze, wiatr lub zwierzęta będą zasilały glebowy bank nasion dane pola. Nasiona chwastów będą sukcesywnie wschodzić prze okres kilku lat, rosnąc w kolejnych roślinach w płodozmianie.

Poza tym chwasty doskonale przystosowują się do panujących warunków, wzrastają zdecydowanie szybciej niż rośliny uprawne, przez co zabierają im dostęp do światła słonecznego, wody i składników pokarmowych obecnych w glebie.

Jakie środki ochrony roślin stosować przed chwastami?

Ze względu na konieczność usuwania chwastów, na rynku pojawiło się wiele preparatów chwastobójczych i środków ochrony roślin. Warto zwrócić uwagę na ofertę producenta ProAgri.

W jego ofercie znajdziemy herbicydy selektywne na chwasty jednoliścienne( https://proagri.com/chwasty-jednoliscienne/) i chwasty dwuliścienne ( https://proagri.com/chwasty-dwuliscienne/), z różnymi substancjami aktywnymi, dedykowanymi poszczególnym rodzajom upraw.

Preparaty BluSky 500 WG oraz SunLight 50 SC przeznaczone są do niszczenia chwastów w zbożach jarych i ozimych. Poradzą sobie między innymi z przytulią czepną, fiołkiem polnym, gwiazdnicą pospolitą, makiem polnym czy bodziszkiem drobnym.

Z kolei preparat Nevada 40 OD dedykowany jest do odchwaszczania kukurydzy i z powodzeniem zwalczy bodziszka drobnego, chwastnicę jednostronną, fiołka polnego czy gwiazdnicę pospolitą.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz