facebook

Filary rolnictwa zrównoważonego

19/06/2018
0 komentarzy

Kiedy produkcja żywności degraduje bazę zasobów naturalnych Ziemi, maleje zdolność przyszłych pokoleń do produkcji i rozkwitu. Uważa się, że upadek starożytnych cywilizacji w Mezopotamii, w regionie śródziemnomorskim, w południowo-zachodnim USA i w Ameryce Środkowej był silnie uzależniony od degradacji zasobów naturalnych w wyniku niezrównoważonych praktyk rolniczych i leśnych. Warto zatem stosować dobrej jakości środki chwastobójcze oraz środki ochrony roślin, aby produkować żywność dobrej jakości bez szkody dla środowiska.

Idea kroczy pierwsza

Rolnictwo zrównoważone to coś więcej niż zbiór praktyk. Jest to także proces negocjacji - współpraca pomiędzy konkurującymi niekiedy ze sobą interesami indywidualnego rolnika a lokalnej społeczności. Warto jednak pracować nad rozwiązaniem tych niesamowicie przecież złożonych problemów dotyczących sposobu, w jaki produkujemy żywność.

Dobre praktyki

Rolnictwo zrównoważone powinno obejmować właściwy wybór gatunków i odmian, które są dobrze dostosowane do miejsca i warunków w danym gospodarstwie. Ponadto ważna jest dywersyfikacja upraw i tzw. praktyki kulturowe prowadzone w celu zwiększenia biologicznej i ekonomicznej stabilności gospodarstwa. Zarządzanie glebą w celu poprawy i ochrony jej jakości jest istotne tak samo jak stosowanie odpowiednich substancji zabezpieczających uprawy, tj. środki ochrony roślin czy środki chwastobójcze. Na koniec warto wspomnieć, że w zrównoważonym rolnictwie bardzo ważną kwestią jest także uwzględnienie priorytetów  samych rolników i ich stylów prowadzenia gospodarstw.

Powrót do korzeni

Rolnictwo zrównoważone to efektywna produkcja bezpiecznej żywności o wysokiej jakości, wytwarzana w sposób poprawiający stan środowiska naturalnego z zastosowaniem dobrej jakości preparatów tj. środki chwastobójcze i inne środki ochrony roślin. Jednocześnie polepszeniu ulegają także socjalne oraz ekonomiczne warunki bytowania rolnika, a nawet lokalnych społeczności.

Problemy współczesnego rolnictwa
Współczesne rolnictwo jest bez wątpienia silnie uzależnione od nieodnawialnych źródeł energii, zwłaszcza od ropy naftowej. Ciągłe korzystanie z tych źródeł energii nie może jednak trwać w nieskończoność. Jednakże zarówno gwałtowne porzucenie tej zależności jak i nagły spadek dostaw energii byłyby równie katastrofalne w skutkach. Właśnie dlatego tak ważne jest dziś rolnictwo zrównoważone.

Przyszłość rolnictwa

W zrównoważonych systemach rolniczych występuje mniejsze uzależnienie od nieodnawialnych źródeł energii. Powoli zastępuje się je źródłami odnawialnymi, a stosowane powszechnie środki ochrony roślin i środki chwastobójcze są znacznie lepszej jakości oraz bezpieczne dla środowiska naturalnego. Warto kupować tego typu produkty od sprawdzonych dystrybutorów takich jak  https://www.procam.pl.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz