facebook

Mykotoksyny w kukurydzy

26/09/2023
0 komentarzy

Choroby grzybowe kukurydzy przyczyniają się do spadku wielkości i jakości plonu, poza tym często prowadzą do skażenia surowców przez mikotoksyny. W kukurydzy substancje te mogą pojawiać się w efekcie porażenia uprawy m.in. przez grzyby z rodzaju Fusarium. Jakie zagrożenie dla organizmów żywych stanowią mykotoksyny i jak ograniczyć mikotoksyny w ziarnie?

Choroby grzybowe kukurydzy przyczyniają się do spadku wielkości i jakości plonu, poza tym często prowadzą do skażenia surowców przez mikotoksyny. W kukurydzy substancje te mogą pojawiać się w efekcie porażenia uprawy m.in. przez grzyby z rodzaju Fusarium. Jakie zagrożenie dla organizmów żywych stanowią mykotoksyny i jak ograniczyć mikotoksyny w ziarnie? 

Mykotoksyny w kukurydzy – definicja 

Najważniejszą przyczyną pojawiania się mikotoksyn jest porażenie roślin przez grzyby z rodzaju: 

 • Fusarium,
 • Aspergillus,
 • Rhizoctonia,
 • Claviceps.

Choroby grzybowe kukurydzy mogą pojawiać się przez cały okres wegetacji oraz przy zbiorach, poza tym obecne mogą być również mikotoksyny w kiszonce z kukurydzy. W przypadku silnego porażenia roślin dochodzi do znacznej obniżki wielkości i jakości plonu ziarna. Mykotoksyny w ziarnie kukurydzy, zwane również mikotoksynami, to substancje trujące, które wytwarzane są jako metabolity wtórne, niosąc poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierzęta. Z tego też powodu opracowane zostały normy określające maksymalne ilości mikotoksyn, które mogą znaleźć się w skupowanym ziarnie kukurydzy. 

Jakie zagrożenie mogą stanowić mikotoksyny?

Wytwarzane przez grzyby substancje toksyczne mogą okazać się niebezpieczne dla organizmów żywych. Mykotoksyny w kukurydzy wykazują działanie:

 • rakotwórcze, 
 • embriotoksyczne,
 • cytotoksyczne,
 • mutageniczne. 

Obecność mikotoksyn w ziarnie kukurydzy może przyczyniać się również do alergii, a przy większym stężeniu wystąpić może porażenie nerwowe, czy też paraliż. Mikotoksyny w kiszonce z kukurydzy mogą z kolei prowadzić do obniżenia płodności zwierząt hodowlanych, stanowiąc poważne zagrożenie między innymi dla trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. 

Najgroźniejsze mykotoksyny w kukurydzy

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, co wiąże się z ryzykiem występowania w jej ziarnie mikotoksyn. Do najgroźniejszych mikotoksyn w kukurydzy występujących w Polsce zalicza się:

 • deoksyniwalenol (DON),
 • niwalenol (NIV), 
 • zearalenon (ZEA), 
 • fumonizinę (FUM), 
 • moniliforminę (MON).

Przekroczone normy mykotoksyn w ziarnie kukurydzy dyskwalifikują je do dalszej obróbki

Więcej informacji nt. chorób grzybowych kukurydzy: zlotozpola.pl/blog/choroby-i-szkodniki-kukurydzy/.

Odporność mykotoksyn – co warto o niej wiedzieć?

Problem z obecnością mikotoksyn w ziarnie kukurydzy jest poważny, ponieważ substancje te stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla organizmów żywych. Mykotoksyny w kukurydzy charakteryzuje wysoka odporność na działanie: 

 • wysokich temperatur,
 • środków chemicznych.

Zakres działania mikotoksyn na zdrowie jest szeroki i zależy od konkretnej substancji oraz od tego, jak duży kontakt miał z nią organizm żywy. 

Jak ograniczyć mikotoksyny w ziarnie kukurydzy?

Poziom mikotoksyn uzależniony jest między innymi od temperatury, wilgotności, nasłonecznienia oraz kwasowości. Istnieje szereg sposobów, które mają na celu ograniczyć mikotoksyny w ziarnie kukurydzy. By nie została przekroczona norma mykotoksyn w ziarniekukurydzy, warto przestrzegać terminu zbioru. Przypada on na fazę czerwonej plamki, w której widoczna jest martwa tkanka u nasady ziarniaka. Bardzo ważną rolę w ograniczaniu mikotoksyn w kukurydzy odgrywa również stosowanie płodozmianu oraz dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych. 

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz