facebook

Ograniczamy przedwschodowe zachwaszczenie ziemniaków

14/07/2015
0 komentarzy

Chwasty są zawsze problemem dla wszystkich upraw, w tym także dla ziemniaków. Ich pojawienie na którymkolwiek z etapów utrudnia zarówno proces wegetacji, jak etap zbiorów. Problem polega na tym, że ziemniak charakteryzuje się długim okresem od zasadzenia do wschodu. Na tym etapie roślina jest na tyle słaba, że chwasty stanowią dla nich groźną konkurencję. Aby chwasty nie osłabiały roślin już w tym newralgicznym, przedwschodowym okresie, należy wprowadzić unijny system zintegrowanej ochrony roślin, którego celem jest stosowanie nie chemicznych metod. Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin powinno być ostatecznością, poparte rachunkiem ekonomicznym lub niepowodzeniem metody mechanicznej czy mechaniczno-chemicznej.

Metoda chemiczna.

To metoda, która oparta jest głównie na zapobieganiu zachwaszczenia, przy wykorzystaniu długiego okresu przed wschodem roślin. Główne czynności pielęgnacyjne, które należy wykonać to zabiegi z użyciem bron lekkich, pielników, formowarek czy obsypników. Celem jest pozorne ułatwienie wschodu chwastów, aby potem skutecznie udaremniać proces ukorzeniania. Uchwycenie tego procesu w dobrym momencie gwarantuje redukcję chwastów na poziomie 90%. Problem w tym, że takich czynności, inaczej uprawek, należy wykonać 3-6 w odstępach co 6-8 dni, przy czym całość musi zmieścić się w procesie przedwschodnim. Na to nie zawsze pozwalają warunki pogodowe, a główną przeszkodą jest deszcz.

Metoda mechaniczno-chemiczna.

To sposoby mniej ograniczone pogodowo, polegające na kształtowaniu redlin w drodze dwukrotnego obsypywania, a następnie aplikowaniu doglebowych środków herbicydowych. Tu z kolei wilgotność gleby pomaga w aktywowaniu środka chemicznego. Pomocne będzie prowadzenie dzienniczka upraw, dzięki któremu będzie wiadomo, jaki gatunek chwastów ma w zwyczaju atakować dany areał. To pozwoli na precyzyjne dobranie herbicydów. W przypadku braku takich danych można zastosować formę uproszczoną i herbicyd nieselektywny oparty na substancji aktywnej (glifosat), która jest pobierana przez zielone części roślin. Niestety wtedy nie może być na polu żadnych zielonych wschodów ziemniaka. Poza tym, używając herbicydów, należy pamiętać o odpowiednich dawkach i znajomości parametrów substancji, aby nie zaszkodzić plantacji ziemniaków. Mieszanka musi być sporządzona bezpośrednio przed aplikacją, zgodnie z zaleceniami na etykiecie. Lista dopuszczonych do obrotu herbicydów, także tych przedwschodowych, jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz