facebook

Wiosenne herbicydy w zbożach ozimych

29/01/2024
0 komentarzy

Jesień 2023 była stosunkowo mokra, wpłynęło to w niektórych regionach kraju na przesunięcie terminu zbioru kukurydzy na ziarno oraz buraka cukrowego. Spowodowało to z kolei znaczne opóźnienie siewu pszenicy ozimej. Na plantacjach późno sianych oraz na polach, na których utrudniony był wjazd nie wykonano jesiennego zabiegu herbicydowego.

Kompleksowy zabieg herbicydowy wiosną w zbożach

W łanie zbóż ozimych w okresie wiosennym będą występowały chwasty jedno i dwuliścienne, które będą w zróżnicowanych fazach rozwojowych. Dlatego też niezbędne będzie przeprowadzenie lustracji, pozwalającej na wybór odpowiednich środków oraz dostosowanie ich dawki do etapu wzrostu chwastów. Wiosenny zabieg herbicydowy należy wykonać możliwie wcześnie, jeżeli pozwala na to przebieg pogody oraz spiętrzenie prac polowych.

Długa lista zarejestrowanych produktów daje możliwość zastosowania herbicydu kompleksowego, czyli gotowej mieszaniny formulacyjnej, zwalczającej chwasty jednoliścienne i dwuliścienne. Alternatywą dla gotowego rozwiązania jest przygotowanie mieszaniny opryskowej, która zawiera kilka składników w ilości niezbędnej do eliminacji szerokiego spektrum chwastów występujących w łanie. 

Jakie gatunki chwastów występują w zbożach ozimych?

Skład gatunkowy chwastów oraz ich presja może być znacznie zróżnicowana na poszczególnych polach. Zależy ona bowiem od wielu czynników, jednym z nich jest skuteczność zabiegów herbicydowych wykonywanych w innych uprawach następujących po sobie na tym samym polu. Niektóre gatunki chwastów mogą na skutek niewłaściwie wykonanej ochrony herbicydowej dominować i stwarzać duże problemy, zwłaszcza jeżeli nie są to chwasty powszechnie zwalczane przez herbicydy.

Grupa chwastów jednoliściennych najczęściej reprezentowana jest przez miotłę zbożową, która jest pospolitym chwastem i występuje praktycznie na wszystkich polach. Drugim chwastem z tej grupy, którego zasięg występowania z roku na rok zwiększa się jest wyczyniec polny. Jego eliminacja z łanu jest znacznie trudniejsza od miotły zbożowej, ponieważ jest mniej wrażliwy na działanie substancji czynnych oraz stosunkowo szybko wykształca biotypy odporne na ich mechanizmy działania.

Chwasty dwuliścienne reprezentowane są przez zdecydowanie większą liczbę gatunków. Do najczęściej występujących chwastów w zbożach ozimych można zaliczyć przytulię czepną, mak polny, chabra bławatka, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki pole, przetaczniki, fiołek polny, bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita. Lista gatunków jest dość długa, dlatego też zastosowany herbicyd lub mieszanina opryskowa powinna zwalczać szerokie spektrum chwastów dwuliściennych. 

Zwróć uwagę na przytulię czepną

Jednym z najbardziej uciążliwych chwastów jest przytulia czepna, o jej bardzo istotnym negatywnym wpływie na potencjał plonowania zbóż świadczy niski próg ekonomicznej szkodliwości. Wynosi on już 0,5 szt./m2. Konkuruje ona z rośliną uprawną o zasoby środowiska oraz nadmiernie zagęszcza łan. Konsekwencją jest stworzenie dobrych warunków do infekcji grzybami patogenicznymi. Powoduje też pośrednio i bezpośrednio wyleganie łanu.

Firma Osadkowski oferuje dwa niezwykle skutecznie rozwiązania do zwalczania przytuli czepnej w każdej fazie rozwojowej.

Jednym z nich jest herbicyd SunLight 50 SC, który zawiera substancję czynną florasulam. Produkt ten zalecany jest do wczesnych zabiegów herbicydowych w oziminach, ponieważ minimum temperaturowe substancji czynnej wynosi już 4-5 stopni Celsjusza. Okno aplikacji SunLight 50 SC jest bardzo szerokie i może on być aplikowany wiosną od fazy 3. liści do fazy pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 39).

Alternatywą dla SunLight 50 SC jest Nuke 250 EC, który zawiera substancję czynną fluroksypyr. Właściwości tej substancji wskazują na jej stosowanie w wyższych temperaturach, ponieważ jej minimum temperaturowe wynosi 8 stopni Celsjusza. Herbicyd z powodzeniem może być stosowany od wznowienia wegetacji wiosną do fazy początku liścia flagowego.

SunLight 50 SC i Nuke 250 EC pozwalają na skuteczną eliminację przytuli czepnej z łanu zbóż w okresie wiosennym. Wybór jednego z nich jest kwestią preferencji oraz dopasowaniem do przebiegu warunków pogodowych w trakcie wykonania zabiegu. Oba produkty oprócz przytulii czepnej zwalczają również inne często występujące na plantacjach zbóż chwasty dwuliścienne.

Mieszaniny opryskowe do zwalczania chwastów wiosną

Dostępne są w sprzedaży gotowe zestawy handlowe, które zostały przygotowane z myślą o zwalczaniu chwastów w zbożach. Dedykowane są one na określony areał i pozwalają na skuteczną eliminację chwastów z uprawy bez konieczności przygotowania autorskiego tank mix.

Jednym z przykładów takie rozwiązania jest SunPak oferowany przez firmę Osadkowski, który zwalcza najważniejsze chwasty dwuliścienne i miotłę zbożową w zbożach ozimych. Zaletą tego rozwiązanie jest to, że może być aplikowany w najważniejszych gatunkach zbóż ozimych oraz jarych, które równie często występują w gospodarstwach.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz