facebook

Pasze dla owiec

16/09/2015
2 komentarzy

W hodowli owiec bardzo ważną rolę odgrywa żywienie, które ma później niebagatelny wpływ na jakość mleka, mięsa, wełny i skóry. Zdrowe żywienie wpływa także na rozrodczość, rozwój i wzrost osobników należących do stada.
Owce są przeżuwaczami, dlatego też ważne jest dostarczanie wartościowych pasz treściwych w dobrej proporcji do pasz objętościowych. Oczywiście owce na każdym etapie rozwojowym mają inne zapotrzebowanie na wartości odżywcze, więc konieczne jest rozgraniczenie pasz stosownie do etapu, na którym jest stado lub jego część.

Ogólne zasady. Najczęstsza forma pasz dla owiec to zielonki świeże lub zakonserwowane, czyli susz, siano lub sianokiszonka. Składniki mineralne uzupełnia się z użyciem lizawek solnych. Dla owiec z hodowli budynkowych zamkniętych zalecana jest zielonka lub jej późniejsza forma, uzyskana przed kwitnieniem roślin paszowych. Ważne są też okopowe, tj. ziemniaki, marchew, buraki, rzepa, które podaje się jako paszę dietetyczną. Pasze treściwe w żywieniu owiec to owies, pszenica, jęczmień oraz otręby pszenne. Chętnie pobierane są też śruty poekstrakcyjne i makuchy, natomiast pasze pochodzenia zwierzęcego nie są ani chętnie zjadane przez owce, ani też dobrze przyswajane.

Pasze dla maciorek

Żywienie należy przystosować do etapu fizjologicznego owiec, ponieważ potrzeby bywają zróżnicowane. Maciorki, zaraz po odsadzeniu jagniąt i po okresie laktacji, wykazują znaczny spadek zapotrzebowania na paszę. Dlatego latem potrzeby pokarmowe spełniają zielonki i słoma, a zimą pasze objętościowe jak siano, słoma i plewy. Większej uwagi wymagają maciorki, które w wyniku karmienia znacznie osłabły i straciły na wadze. Kiedy maciorki są tuż przed stanówką, albo w jej początkowym okresie, konieczne staje się wzbogacenie pasz objętościowych przez dodanie wartościowej śruty zbożowej. To wpływa pozytywnie na przyspieszenie rui i owulację, a tym samym zwiększa możliwości powiększania stada. W czasie ciąży maciorki należy karmić niezbyt obficie, w pierwszej części jedynie paszą objętościową, natomiast na 6 tygodni przez porodem należy włączyć paszę treściwą bogatą w białko. Po porodzie w żywieniu karmiących maciorek powinny się pojawić kiszonki z kukurydzy, okopowe, sianokiszonki i siano. Prawidłowe żywienie zapewni dobrej jakości mleko i zapobiegnie znacznej utracie masy ciała maciorek i zaburzeniom procesu trawienia, ketozie. Jako uzupełnienie witamin i minerałów, należy zapewnić lizawki.

Pasze dla jagniąt

Oczywiście pierwszy etap to pobór siary, a następnie mleka od maciorek karmiących, więc tu pośredni wpływ na rozwój jagniąt ma dieta matek. Po dwóch tygodniach należy włączyć pasze treściwe, zwykle gniecione ziarno owsa i jęczmienia. Są też dostępne gotowe pasze typu starter. Ważny jest stały dostęp do świeżej zielonki oraz dodawanie do pasz marchwi.

Pasze dla tryków

Tu dbałość o dietę skupia się na jakości produkowanego przez tryki nasienia. Konieczne jest skoncentrowanie paszy treściwej, tak aby dostarczyć dużą ilość białka w małej ilości pobieranego jedzenia. Takie wysokobiałkowe karmienie konieczne jest oczywiście w okresie krycia, natomiast poza sezonem tryki mogą dostawać wyłącznie pasz objętościowe, siano czy sianokiszonkę.

zgłoś naruszenie

Komentarze (2)

Dodaj komentarz