facebook

Czy warto zainwestować w dobrowolne ubezpieczenie gospodarstwa?

09/01/2016
0 komentarzy

Ciągniki i wszystkie maszyny mające dowód rejestracyjny objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem - tak jak inne pojazdy poruszające się po drogach publicznych.

W przypadku np. zbitej przez nieuwagę szyby w ciągniku można równiez dodatkowo skorzystać z ubezpieczenia auto casco - podobnie jak w samochodach.

W Polsce obowiązuje również obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Warto policzyć ile tak naprawdę warte są wszystkie przechowywane płody rolne i środki ochrony. Dlaczego? Ponieważ to obowiązkowe ubezpieczenie nie obowiązuje w przypadku zniszczenia tego co przechowujemy w budynkach gospodarskich.

Prawie 40% nakładów inwestycyjnych rolnik wydaje co roku na maszyny  narzędzia i jest to znacząca część rocznego budżetu gospodarstwa.

Warto zatem pomyśleć o ubezpieczeniu dodatkowym - doborowolnym.

I tak np. ekspert towarzystwa ubezpieczeniowego Concordia przypomina, żę ubezpieczenie dobrowolne obejmuje 19 ryzyk. Są to: pożar, uderzenia pioruna,  wybuch, huragan, szkody powstałe pod wpływem spływu wód po zboczach, osunięcia czy zapadania się ziemi, powodzi, upadku drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części, śniegu. Wśród dodatkowych ryzyk są też m.in. przepięcie (istotne w przypadku ubezpieczanych maszyn czy urządzeń), szkody wodociągowe (chroniące wrażliwe na wilgoć zboża i materiały sypkie), a także dym i sadza. To ostatnie ryzyko jest bardzo ważne w przypadku hodowli, gdyż zwierzęta są bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju substancje trujące, które mogą się uwalniać w procesie spalania. Nawet niewielki pożar w budynku może doprowadzić do zatrucia zwierząt, powodując śmierć lub konieczność uboju całego stada, o wartości nierzadko kilkuset tysięcy złotych.

Zboża czy też rzepak po żniwach, w przypadku indywidualnych rolników, składowane są często w magazynach płaskich. Bywa tak, że stare budynki, których wartość oscyluje na poziomie 150-200 tys. zł są miejscem przechowywania zbóż o wartości kilkukrotnie przewyższającej te zabudowania.

(PL)

wykorzystano dane towarzystwa Concordia

fot. agrobrand

 

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz