facebook

Jak zapewnić bezpieczeństwo żywności?

10/05/2018
0 komentarzy

Produkcja produktów spożywczych jest obwarowana wieloma restrykcjami. Mimo to na rynku dostępna jest masa nisko wartościowego jedzenia. Na szczęście coraz więcej firm z branży spożywczej wdraża dobrowolnie systemy w zakresie produkcji żywności i posiada certyfikaty potwierdzające wysoką jakość. Jednym z nich jest certyfikat ip, czyli integrowanej produkcji roślin.

Czego dotyczy certyfikacja IP?

System ten zapewnia zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska naturalnego. Celami integrowanej produkcji roślin są między innymi ochrona  krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej. Przedsiębiorstwo, które chce otrzymać certyfikat ip musi stosować zasady płodozmianu i racjonalnego nawożenia, które wynikają z potrzeb roślin. Środki ochrony roślin stosowane w takim gospodarstwie powinny w jak najmniejszym stopniu stanowić ryzyko dla środowiska, a także zdrowia ludzi i zwierząt. Dzięki wdrożeniu tych wytycznych poziom pozostałości nawozów, metali ciężki oraz środków ochrony roślin jest na niskim poziomie, który jest bezpieczny dla konsumentów. 

Jak należy zgłaszać zamiar realizowania integrowanej produkcji roślin?

Przedsiębiorstwa rolnicze zamiar podjęcia integrowanej produkcji roślin powinny zgłaszać każdego roku jednostce certyfikującej. Kontakt ze strony producenta roślin powinien nastąpić co najmniej miesiąc przed zasiewem lub sadzeniem roślin. Jeśli zaś produkcja dotyczy roślin wieloletnich należy zgłosić się przed okresem ich wegetacji, maksymalnie do 31 marca. Aby poznać więcej szczegółów dotyczących certyfikatu ip warto zajrzeć na tę stronę: http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/Certyfikacja%20integrowanej%20produkcji%20roslin

Warto wiedzieć, że zgłoszenie się producenta zobowiązuje do zarządzania produkcją roślin zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wytyczne te są odrębne dla różnego rodzaju owoców, warzyw i upraw rolniczych.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz