facebook

Najczęstsze przyczyny wypadków w rolnictwie

15/09/2015
0 komentarzy

W rolnictwie aż roi się od zagrożeń i zdarzeń potencjalnie zagrażających zdrowiu a nawet życiu pracowników. Problem jest większy niż np. w środowisku produkcyjnym, ponieważ tam można większość zagrożeń zidentyfikować, a tym samym wprowadzić działania zapobiegawcze. Oczywiście jest pewien margines błędu, spowodowany czynnikiem ludzkim lub siłami natury, ale zdecydowanie mniejszy. W rolnictwie w grę wchodzi sezonowość, wielozadaniowość i zdecydowany brak podporządkowania rolników do struktury organizacyjnej. Pracownik produkcji jest zobowiązany przestrzegać narzuconych mu przepisów, natomiast rolnik nie ma przełożonego, który może go ukarać. Stąd, co roku słyszymy o dużej wypadkowości w rolnictwie, oglądamy kampanie nagłaśniające problem zaniedbań i nieostrożności w czasie prac. Nadal jednak wypadki w polskim rolnictwie indywidualnym to ponad 25% wypadków przy pracy ogółem.
Wypadki w rolnictwie dzielą się na kilka grup pod względem miejsca występowania: na terenie gospodarstwa rolnego lub przylegającego do niego gospodarstwa domowego; w drodze do i z miejsca zamieszkania, jeśli gospodarstwo domowe nie leży bezpośrednio przy gospodarstwie rolnym; wykonywanie prac związanych z działalnością rolniczą poza gospodarstwem rolnym; droga do i z tych miejsc do gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania.

Wypadki mechaniczne w rolnictwie

Zagrożeń wypadkowych w rolnictwie jest cała masa, jednak najczęstszą przyczyną jest nieumiejętne i lekkomyślne używanie maszyn rolniczych, niejednokrotnie będących z słabym stanie technicznym. Często dochodzi do wypadku w wyniku niezabezpieczonych części ruchomych maszyny czy ostrych, wystających elementów. Zdarza się, że problemem jest przemieszczenie się niezabezpieczonej maszyny. Inne częste przyczyny to np. żrące płyny pod ciśnieniem, śliskie powierzchnie (zaolejony podest), spadające ciężkie przedmioty, narzędzia bez osłon, brak odpowiednich środków ochrony (rękawice, okulary), odzieży i obuwia itd. W wyniku takich zdarzeń często dochodzi do wypadków z naruszeniem tkanki jak zgniecenie, potłuczenie, obcięcie, nakłucie czy przekłucie, otarcie, skaleczenie. Głównie są to urazy nóg i rąk.

Zapylenie

Wbrew pozorom rolnictwo to środowisko pracy, w którym wysokie zapylenie jest stałym zagrożeniem. Wszelkiego rodzaju prace w postaci przesypywania, mieszania, rozdrabniania czy przerzucania zbóż i innych produktów roślinnych powodują nagromadzenie pyłów. Zapylenie powstaje także przy pracach polowych jak orka, bronowanie, siew czy kultywacja. Inne rodzaje groźnych dla zdrowia pyłów powstają w wyniku przygotowywania pestycydów i nawozów mineralnych. Czasem jest to wynik wysokiego stężenia pyłków kwiatowych na polach. Efektem są wszelkiego rodzaju choroby układu oddechowego od zwykłego zapalenia oskrzeli, alergii, poprzez astmę aż do obturacyjnej choroby płuc czy pylicy krzemowej.

Hałas

Powodem jest głośna praca większości maszyn, pomimo, że poziom hałasu nowoczesnych urządzeń jest mniejszy. Wciąż jednak wykorzystuje się w rolnictwie sporo sprzętu starego typu. Szacuje się, że największym zagrożeniem są ciągniki, kombajny zbożowe, a także urządzenia warsztatowo-budowlane, głównie pilarki tarczowe. Uszkodzenia słuchu powstają w sytuacjach, kiedy operator maszyny nie ma warunków do odizolowania się od hałasu i nie stosuje słuchawek ochronnych.
Czynnik ludzki. To spore zagrożenie i dość nieprzewidywalne. Do tego zbioru należą rażące zaniedbania jak powierzanie niebezpiecznych prac dzieciom lub osobom starszym, brak odpoczynku i snu w połączeniu ze permanentnym stresem, brak dbałości o prawidłowy stan techniczny wszelkich urządzeń i narzędzi, nieład w miejscu pracy, stosowanie substancji chemicznych niezgodnie z instrukcją i wiele innych.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz