facebook

Zbiorniki na ON bez zbędnych formalności

25/11/2015
0 komentarzy

Zakup i posiadanie zbiornika na olej napędowy może nastręczać różne trudności. Na szczęście części z nich można uniknąć. Warto zaznajomić się z przepisami jeszcze przed zakupem zbiornika i wybrać ten z którym wiąże się zdecydowanie mniej formalności. Podejmując decyzję o nabyciu zbiornika trzeba być też świadomym, że miejsce jego ustawienie jest obwarowane szeregiem przepisów.

Łatwiej w UDT ze zbiornikiem do 2500 L

Przede wszystkim warto wiedzieć, że zbiorniki do oleju napędowego do pojemności 2500 L włącznie, objęte są formą dozoru technicznego uproszczonego. Oznacza to, że nabywając zbiornik o pojemności poniżej 2500 L unikniemy wielu formalności. UDT do urządzeń tego typu nie musi wydawać decyzji zezwalającej na ich eksploatację. Nie wymagają one również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dodatkowo zbiorniki do 2500 L nie podlegają kontrolom i rewizjom, natomiast zbiorniki o większej pojemności podlegają co dwa lata rewizji zewnętrznej.

Zdecydowanie więcej trudności nastręcza zakup zbiorników o pojemności powyżej 2500 L np. 3000 L. Objęte są one formą dozoru technicznego „ograniczoną” i muszą być zarejestrowane w lokalnej jednostce UDT. Wiąże się to z obowiązkiem wypełnienia wniosku, załączenia dwóch kompletów dokumentacji technicznej i badań odbiorczych. Ponadto dozór „ograniczony” zbiorników o pojemności większej niż 2500 L objęty jest opłatą roczną w wysokości 118,50 zł.

Przechowywanie więcej niż 5000 L nie takie łatwe.

Przepisy - zwłaszcza przeciwpożarowe – ograniczają również możliwość przechowywania oleju napędowego powyżej 5000 L. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. Nr 109 poz. 719, § 11.1) dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 tys. L. Wyklucza to możliwość zakupu na własny użytek zbiornika o pojemności przekraczającej 5000 L. Dopuszczany jest jednak zakup kliku zbiorników o pojemności 5000 L, co umożliwia przechowywanie większej ilości oleju napędowego w gospodarstwie rolnym.

Podstawowe zasady ustawienia zbiornika.

Kolejną istotną kwestią jest właściwe usadowienie zbiornika w gospodarstwie rolnym. Po pierwsze zbiornik powinien być ustawiony na równym, płaskim, stabilnym podłożu, wykonanym z materiału niepalnego. Taka podstawa powinna mieć co najmniej 30 cm szerokości i 5 cm grubości, a jej długość powinna być większa od zbiornika.
Po drugie zbiornik musi się znajdować w odległościach co najmniej:

  • 10 m od terenu leśnego
  • 10 m od budynków mieszkalnych
  • 5 m od innych obiektów budowlanych
  • 5 m od granicy działki, drogi, zbiorników wodnych lub ujęć wody
  • 3 m – od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
  • 5 m – od linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15 kV
  • 10 m – od linii energetycznej powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającej 30 kV
  • 15 m – od linii energetycznej powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającej 110 kV

Ponadto zbiornik nie może znajdować się wewnątrz budynku, jak również nie może być on otoczony z wszystkich stron zabudowaniami.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz