facebook

Rodzaje upraw w polskim rolnictwie

17/10/2019
0 komentarzy

Polskie gospodarstwa rolne w dużej mierze skupiają się na produkcji roślinnej. Popularnym kierunkiem jest uprawa zbóż, a jednym z najpopularniejszych jest pszenica.

Czym charakteryzuje się pszenica

Pszenica jest zbożem jarym lub ozimym. Pszenicę ozimą wysiewa się od II do III dekady września. Wysiew formy jarej przypada na III dekadę marca i I kwietnia. Termin zbioru obu form zależy od stopnia dojrzałości i przypada na późne lato. Pod uprawę pszenicy najlepiej nadają się gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego - od klasy I do IIIb. Uprawianie pszenicy rozpoczęło się już około dziesięć tysięcy lat temu, a jako miejsce jej pochodzenia wskazuje się obecny obszar południowo-wschodniej Turcji. Obok jęczmienia pszenica jest najstarszym zbożem chlebowym. Obecnie jest też dominującym zbożem spożywczym w handlu światowym, ze średnią produkcją na poziomie 650-685 mln ton i spożyciem rocznym na poziomie 654-600 mln ton. Największym producentem tego zboża są Chiny.

Jakie odmiany pszenicy wybrać?

Przy doborze odmian pszenicy do siewu warto kierować swój wybór ku nowościom, które są stale ulepszane genetycznie. Wśród nich warto wybrać takie, o których wiemy, że przynosiły dobre plony, tym rolnikom, którzy w poprzednich latach zdecydowali się na ich uprawę. W wyborze odmiany z pewnością pomogą publikowane w Internecie badania Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Czym powinna się charakteryzować dobra pszenica?

W polskich warunkach pogodowych, szczególnie w przypadku odmian ozimych ważna jest tzw. zimnotrwałość. Większość polskiej pszenicy wykorzystywana jest na cele konsumpcyjne, warto więc zwrócić uwagę na jakość ziarna.

Od czego zależą ceny zbóż?

Przewidywanie cen zbóż jest niezwykle trudne. Praktycznie niemożliwe staje się więc prognozowanie cen pszenicy np. z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Warto śledzić na bieżąco wiadomości z rynku zbóż i przewidywania ekspertów. W tym kontekście warto sobie zadać pytanie: od czego zależą ceny zbóż? Za poziom cen zbóż w Polsce odpowiada przede wszystkim wielkość krajowej produkcji zbóż w sezonie bieżącym i poprzednim, a także prognozy zbiorów w sezonie następnym. Jest to główny czynnik, który determinuje podaż zbóż w kraju, która może i często jest uzupełniania poprzez import. Na podaż zbóż, a w związku z tym na ich ceny ma też wpływ stan ich zapasów oraz struktura krajowego handlu nimi. Na całość sytuacji polskiego rynku sprzedaży zbóż wpływa ogólna sytuacja na rynku światowym i zmiany na światowych giełdach towarowych.

Pszenica od dawna pozostaje jednym z najpopularniejszych zbóż uprawianych w Polsce. Jej pozycja wydaje się niezagrożona, a nowe odmiany wciąż pojawiają się na rynku i są chętnie uprawiane przez rolników.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz