facebook

Taśma uszczelniająca – zastosowanie w budownictwie drogowym

19/12/2019
0 komentarzy

Pęknięcia nawierzchni drogowej, występujące wskutek działania warunków atmosferycznych i naturalnej eksploatacji drogi, to często pierwsze ostrzeżenie o zbliżającej się konieczności wykonania naprawy. Oczywistym jest, że wydatki na całościową modernizację trzeba zaplanować w budżecie rocznym, a między powstaniem ubytku na drodze i gruntownym jej remontem mija nierzadko kilka miesięcy. W takim przypadku najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest uszczelnienie warstwy ścieralnej dostępnymi metodami. Jedną z nich jest zastosowanie taśmy uszczelniającej.

Dlaczego pęka nawierzchnia?

Nawierzchnie asfaltowe, jak każde konstrukcje budownicze, cechują się określoną trwałością, stąd naturalnym biegiem rzeczy z użytkowaniem drogi wiąże się powstawanie w niej ubytków. Wśród rodzajów uszkodzeń wyróżnia się deformacje trwałe i strukturalne, uszkodzenia powierzchniowe oraz spękania. Te ostatnie dzieli się na zmęczeniowe (ruch pojazdów), zmęczeniowe termiczne, termiczne oraz odbite. Warto wspomnieć, że już na etapie projektowania drogi uwzględnia się tzw. „cykl życia obiektu” a przeciętny okres eksploatacji nawierzchni w Polsce wynosi ok. 20 lat. Utrata ciągłości warstwy ścieralnej, warstw niżej leżących może nastąpić także wskutek wadliwego jej wykonania. Innym powodem mogą być naprężenia, większe od granicznej wytrzymałości jezdni na rozciąganie. Uszczelniania połączeń może wymagać także wykonywanie bieżących remontów. W tego typu sytuacjach można wykorzystać taśmę uszczelniającą.

Czym jest taśma uszczelniająca?

Taśma uszczelniająca to nic innego jak asfalt modyfikowany polimerami, który jest dodatkowo uzupełniony wypełniaczami. Taśma pozwala na szybkie i szczelne zamknięcie pęknięć w nawierzchniach asfaltowych, zabezpieczenie szwów technologicznych na krawędzi nawierzchni ze studzienkami, krawężnikami czy włazami. Chroni przed dalszą degradacją nawierzchni – zapobiega wnikaniu wody w głąb konstrukcji. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby miejsce uszczelniania spoin lub pęknięć właściwie przygotować – powinno być suche i odpylone. Następnie pęknięcie można rozgrzać palnikiem albo powlec emulsją asfaltową. Po upewnieniu się o odpowiednim przygotowaniu podłoża należy rozwinąć taśmę i dociskać ją np. ubijakiem ręcznym. Aby uzyskać efekt zlania się taśmy z nawierzchnią można odpowiednio wcześniej rozgrzać górną jej część. Ostatnim etapem prac jest posypanie uszczelnionej powierzchni piaskiem. Taśmy uszczelniające dostępne są w różnych szerokościach.

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz