facebook

Nabór wniosków o pomoc na odtworzenie potencjału produkcji

25/08/2017
0 komentarzy

Od 4 września rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

W oddziałach ARiMR w dniach od 4 do 18 września przyjmowane będą wnioski na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof". Wsparcie dla rolników finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Terminy naborów będą ogłaszane cyklicznie, by umożliwić złożenie wniosków jak największej ilości poszkodowanych rolników. Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, w biurze powiatowym Agencji lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

O przyznanie wsparcia mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku takich klęsk żywiołowych jak: powódź, susza, przymrozek wiosenny, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, grad, huragan, lawina, czy uderzenie pioruna. Straty muszą wynosić co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej biorąc pod uwagę produkcję z 3 ostatnich lat poprzedzających rok, w jakim wystąpiła szkoda. Wysokość straty określa komisja, którą powołuje wojewoda.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego rolnika to 300 tys. zł. 

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz