facebook

Ważna informacja MRiRW na temat płatności bezpośrednich!

19/02/2016
0 komentarzy

W ARiMR 18 lutego odbyła się konferencja, podczas której wiceminister Ryszard Zarudzki podał informacje na temat powodu opóźnień w realizacji dopłat.

Obecne władze poinformowaly, że poprzednie kierownictwo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa doprowadziło  do około 4 - miesięcznych opóźnień w budowie systemu informatycznego, za pomocą którego realizowane są dopłaty.

Gdyby nie to opóźnienie, większość pieniędzy należnych rolnikom mogłaby zostać wypłacona już w grudniu i styczniu, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach. Ówczesne kierownictwo miało pełną świadomość, że system informatyczny nie powstanie na czas, a opóźnienie są znaczące. Dowodem tego jest podpisanie pierwszego aneksu do umowy z firmą Asseco (wykonawcą systemu), zgodnie z którym pierwsza część płatności realizowanych w 2016 roku mogłaby popłynąć do rolników dopiero w marcu.

18 listopada 2015 roku ówczesny prezes Agencji Andrzej Gross poinformował Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że system informatyczny obsługujący płatności bezpośrednie nie został przygotowany i wcześniej ustalone terminy jego wdrożenia nie zostaną dotrzymane. Przedstawiony harmonogram przewidywał znaczne opóźnienie w realizacji wypłat płatności bezpośrednich. Ponadto Prezes Gross informował, że nawet na opóźnione wypłaty nie zostały zabezpieczone odpowiednie środki finansowe.

W obliczu kampanii wyborczej zapowiedziano uruchomienie zaliczek na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich, które wypłacano od 16 października do 30 listopada  2015 roku.

W ARiMR trwają kontrole Najwyższej Izby Kontroli, mające na celu m.in. zbadanie sprawy budowy systemu informatycznego.

Obecne kierownictwo ARiMR nie mogło zaakceptować postanowień aneksu do umowy z wykonawcą systemu informatycznego. Gdyby miały być realizowane, to ani w styczniu ani w lutym 2016 roku rolnicy nie otrzymaliby żadnych płatności. W takiej sytuacji, nowe kierownictwo podjęło błyskawicznie działania naprawcze i w skutek twardych negocjacji z wykonawcą systemu podpisało dwa nowe aneksy, gwarantujące wypłatę rolnikom co najmniej 3,1 mld złotych w styczniu, a  potem następnych 2 mld złotych.

Opracowany został nowy, realny harmonogram wypłat dopłat bezpośrednich. Zabezpieczone zostały także środki finansowe na ich realizację.

Dzięki zaangażowaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz nowego Prezesa ARiMR Daniela Obajtka wypłaty rozpoczęły się terminowo i są realizowane zgodnie z nowym harmonogramem. Wraz z zaliczkami, do początku lutego 2016 roku Agencja wypłaciła ok. 6,03 mld złotych z tytułu płatności bezpośrednich za 2015 rok, co stanowiło blisko 42 proc. koperty finansowej na ten cel.  W grudniu i w styczniu pomoc trafiła na konta bankowe blisko 58 proc.  rolników składających wnioski w ubiegłym roku.

Dalsze wypłaty planowane są w lutym i w marcu.

Agencja planuje podjęcie działań w celu większego uniezależnienia się w przyszłości od zewnętrznych dostawców systemów i usług informatycznych.

Przeprowadzane w ostatnim czasie zmiany kadrowe w ARiMR dotyczyły kilku procent zatrudnionych i spowodowane były m.in. brakiem przygotowania agencji do realizacji nowego systemu płatności bezpośrednich w kampanii 2015 roku. Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Agencji nie mają negatywnego wpływu na  realizację płatności obszarowych za 2015 roku.  Do ich prawidłowego przebiegu potrzebni są przede wszystkim zaangażowani  pracownicy obsługujący wnioski, sprawnie działający pion finansowo - księgowy i w pełni gotowy system informatyczny. Pierwsze dwa elementy działają bez zarzutu, a za brak trzeciego odpowiada poprzednie kierownictwo ARiMR.

Komunikat MRiRW - otwórz

(pl)

na podstawie informacji prasowej ARiMR

fot. Agrobrand

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz