facebook

Wsparcie finansowe dla rolników z terenów ASF

08/12/2017
0 komentarzy

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnicy hodujący trzodę chlewną na terenach objętych ASF mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Pomoc finansowa, jaka będzie udzielana rolnikom to nieoprocentowana pożyczka na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi od 50.000 do 1.000.000 na siedzibę stada i można ją zaciągnąć na okres 10 lat. Jak informuje ARiMR pożyczka może być udzielana rolnikom którzy:

utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

- wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), lub

- zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Agencja nie pobiera opłat z tytułu udzielenia pożyczki. Pożyczki mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz