facebook

Pomoc dla hodowców owiec oraz krów mlecznych

12/07/2017
0 komentarzy

Do końca lipca można składać wnioski o refundację kosztów zakupu jagniąt, owiec, jałówek hodowlanych ras mlecznych oraz z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Hodowcy mogą ubiegać się o refundację części kosztów zakupu jagniąt, które w dniu zakupu miały poniżej 12 miesięcy i wagę z przedziału 14-40 kg oraz owiec mających co najmniej 12 miesięcy. Pomoc obejmie tych, którzy zakupili zwierzęta pomiędzy 1.01, a 31.07.2017 r. i zgłosili je do rejestru zwierząt gospodarskich. By uzyskać pomoc ubiegający się o refundację musi zobowiązać się do utrzymania zwierząt przez kolejne 3 lata - przynajmniej do 31.07.2020 r.

Refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych przysługuje maksymalnie do 30 sztuk zwierząt zakupionych w okresie 1.01 – 31.07.2017 r. Dotyczy to zwierząt, które miały w dniu zakupu minimum 3, a maksimum 24 miesiące i zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich. Jak czytamy dalej w komunikacie MRiRW:  „Do otrzymania pomocy będzie uprawniony producent mleka, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadał w siedzibie stada krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany, mające powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka.” Hodowca jest zobowiązany do utrzymania zwierząt, do których otrzymał pomoc minimum do 31.07.2020 r.

Jeśli chodzi o pomoc z tytułu zmniejszenia produkcji mleka warunkiem jest: „(…) posiadanie przez producenta mleka, w dniu składania wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany mających powyżej 24 miesięcy, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich, sprzedanie w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 15 tys. kg mleka oraz sprzedanie w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. mleka podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż ilość mleka sprzedana w analogicznym okresie roku ubiegłego, i nie mniej niż 1000 kg mleka.”

Wnioski można składać do 31.07 br. We właściwym oddziale Agencji Rynku Rolnego.

Ministerstwo zastrzega również, iż pomoc z tytułu zmniejszonej sprzedaży mleka zostanie udzielona tylko w przypadku niewykorzystania środków na inne formy pomocy.

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz