facebook

Dyskusja na temat sytuacji na rynku mięsa wieprzowego w Olsztynie

15/12/2015
0 komentarzy

Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej odbyli w Olsztynie spotkanie z sekretarzem stanu Zbigniewem Babalskim.

Dyskutowano o bardzo trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny. Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przyjęło w tej sprawie stanowisko, w którym żąda podjęcia szybkich, zdecydowanych i skutecznych działań ze strony administracji rządowej kraju, w celu poprawy dramatycznej sytuacji na tym rynku.

Sekretarz stanu poinformował o podejmowanych działaniach w kraju i na forum Unii Europejskiej, w tym o bezpośrednich rozmowach ministra Krzysztofa Jurgiela z unijnym komisarzem Philem Hoganem, które odbywają się dziś w Brukseli. Strona polska wnioskowała o szybsze uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania oraz o uruchomienie dopłat eksportowych na rynki trzecie.

Do Prezesa UOKiK został wysłany wniosek o sprawdzenie informacji czy nie doszło do zakłócenia warunków konkurencji lub zmowy cenowej. Odbyły się także spotkania z przedstawicielami producentów i przetwórców.

Sekretarz stanu zwrócił uwagę, że wkrótce podane zostaną bliższe szczegóły dotyczące podejmowanych działań.

Przekazał również informację o toczących się pracach nad ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.

Opracowanie na podstawie informacji prasowej MRiRW.

 

Fot. Sekretarz stanu Zbigniew Babalski podczas Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (MRiRW)

 

 

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz