facebook

Ostatnie dni na składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego!

13/06/2017
0 komentarzy

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113 poz. 945, z późn. zm.) 25 czerwca kończy się termin przyjmowania wniosków.

W związku z tym, że 25 czerwca to niedziela, ostatnim terminem, w którym wnioski o dopłatę będą przyjmowane będzie kolejny dzień roboczy czyli poniedziałek 26 czerwca 2017 r.

Wniosek można wypełnić poprzez aplikację ELF dostąpną pod adresem: https://elf.arr.gov.pl/. Jest ona o tyle wygodna, że wyświetla podpowiedzi i umożliwia sprawdzenie wniosku, co jest gwarancją jego poprawnego wypełnienia.

Wniosek z wymaganymi załącznikami należy przesłać listownie (przesyłka zarejestrowaną) lub osobiście dostarczyć do odpowiedniego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. W przypadku przesyłek listownych wniosek zostanie przyjęty jeżeli przesyłka zostanie nadana w placówce Poczty Polskiej S.A. na terenie Polski przed upływem wyznaczonego terminu. 

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz