facebook

Zmiany w przepisach zawierania umów między rolnikami, a przetwórcami

09/06/2017
0 komentarzy

Rząd pracuje nad projektem zmian przepisów, które dotyczą umów między rolnikami, a nabywcami na dostawę produktów rolnych.

Wysokie kary umowne oraz obowiązek zawierania umowy pisemnej zniechęcały nabywców do kupowania małych partii towarów, co nie wpływało pozytywnie na interesy rolników. W świetle obecnie obowiązujących przepisów na każdą dostawę musi być sporządzona pisemna umowa, która zawiera m.in. takie informacje jak: jakość, ilość i cena produktu. Za brak umowy na odbiorcę nakładana była kara w wysokości 10% wartości zakupionych produktów.

Obecnie przedstawiciele branży mięsnej proponują, aby umowy zawierane były tylko na wyraźne życzenie jednej ze stron, a czas ich obowiązywania został skrócony z 5 lat do 3 miesięcy. Jest również propozycja, by z obowiązku ich zawierania wyłączeni zostali dostawcy bezpośredni, rolniczego handlu detalicznego, członków spółdzielni i grup producenckich. Branża mięsna chce również wyeliminowania kar lub ewentualnie do zmniejszenia ich do 3% wartości zakupionych produktów.

Zmiany mają również wprowadzić możliwość zawierania umów w formie pisemnej oraz elektronicznej. 

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz