facebook

Nowe przepisy dotyczące zgłaszania pomieszczeń do hodowli trzody chlewnej

03/03/2016
1 komentarzy

Od czwartku 25 lutego 2016 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń przeznaczonych na hodowlę trzody chlewnej.

Zmiany dotyczą kilku kwesti, czyli co następuje:

1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.

2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.

3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.

Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

 

(pl)

na podstawie informacji ARiMR

fot. agrobrand.pl

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (1)

Dodaj komentarz