facebook

Ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej!

11/12/2015
0 komentarzy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w związku z wejściem w dniu 10 grudnia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że od dnia 10.12.2015 do dnia 14.12.2015 r. istnieje możliwość złożenia wniosku przez:

 

a) podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich o pomoc w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych, która udzielana będzie  w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro,

b) producentów rolnych, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w 2015 r. utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa) bez względu na liczbę tych świń  - o pomoc polegającą na refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych, powyższa pomoc jest udzielana w formie pomocy de minimis w rolnictwie co oznaczana, że jej wysokość nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego.

Powyższy wniosek należy złożyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Każdy, kto ma zamiar złożyć taki wniosek, powinien się zatem pośpieszyć, ma bowiem czas tylko do najbliższego poniedziałku – 14 grudnia.

 

Opracowaie na podstawie informacji prasowej MRiRW (PP)

fot. agrobrand

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (0)

Dodaj komentarz