facebook

Resort rolnictwa prezentuje szereg działań wspierających hodowców trzody chlewnej

03/12/2015
2 komentarzy

Resort rolnictwa zaprezentował podczas wczorajszej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi szereg działań opracowanych w pierwszych tygodniach pracy, dotyczy on szczególnie wsparcia dla polskich producentów trzody chlewnej. Trudna sytuacja na rynku wymaga pilnych działań bieżących oraz długofalowych.

Te pierwsze zostały już wdrożone.
1. W związku z informacjami od producentów trzody chlewnej o niskich cenach skupu, przy jednoczesnym dużym imporcie mięsa wieprzowego na nasz rynek, płaceniu wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższej jakość sprowadzanego surowca, skierowane zostało pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie tych zarzutów i sprawdzenie czy nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa.
2. Odpowiednie służby inspekcyjne mają też zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca.
3. Do unijnego komisarza Phila Hogana skierowane zostało pismo, w którym minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podnosi kwestię stabilizacji na rynku wieprzowiny.


Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny od 4 stycznia. Polska wnosi o przyspieszenie terminu.
W opinii strony polskiej niezbędne jest aktywowanie refundacji wywozowych do mięsa wieprzowego. Minister zwraca uwagę, że rozdysponowanie mięsa zgromadzonego w wyniku dopłat do prywatnego przechowywania powinno nastąpić z wyłączeniem rynku unijnego, gdyż w innym przypadku problem nie zostanie rozwiązany, a jedynie przesunięty w czasie.

Kolejne działania dotyczą:
1. Zwiększenia nadzoru w zakresie kontroli jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.
2. Zintentysyfikowania rozmów nt. dostępu do rynków zbytu i znoszenia barier weterynaryjno-sanitarnych dla wieprzowiny m.in. na rynkach: japońskim, południowokoreańskim i chińskim.
3. Wsparcia producentów wieprzowiny w ramach pomocy bezpośredniej.
4. Zminimalizowania skutków ASF dla producentów trzody chlewnej.
5. Przygotowania propozycji dotyczących rynków rolnych, w tym wieprzowiny, które będą przedstawione podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej.
6. Poprawa efektywności wykorzystania funduszu promocji.

Ponadto opracowane zostały główne elementy programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Zostały one ujęte w 7 punktach.
1. Rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego (dofinansowanie programu hodowlanego dla instytutów np. Instytutu Zootechniki, które powinny odsprzedawać materiał po preferencyjnych cenach).
2. Uproszczenie zasad pozyskania wsparcia inwestycyjnego w ramach PROW.
3. Powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazownie z NFOŚIGW.
4. Utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej.
5. Uruchomienie funduszu poręczeniowego (BGK) dla ubojni i przetwórni z kapitałowym udziałem rolników.
6. Uruchomienie funduszu ubezpieczeń wzajemnych w zakresie rekompensat za straty w produkcji rolnej, w tym w chowie trzody chlewnej.
7. Podniesienie jakości doradztwa dla rolników – szeroko zakrojona akcja wyjazdów studyjnych (warsztaty powinny być elementem finansowanym z PROW, ale jednocześnie obowiązkowym przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne), połączonych z pozyskiwaniem know-how w zakresie nowoczesnych metod hodowli, żywienia i budowy budynków.

(pp)

Foto: agrobrand

Powiązane artykuły

zgłoś naruszenie

Komentarze (2)

  • 03.12.2015 (20:02)
    józek
    resort rolnictwa wogółe nie dba o interesy rolników, dopłata do przechowywania mięsa jest pod przetwórstwo, znow na święta wielkanocne bedą brane zapasy z chłodni co spowoduje ze cena zywca bedzie sztucznie obniżana, gdzie w tym wszystkim jest interes rol
  • 03.12.2015 (12:42)
    rafi
    powstrzymać tanie mięso z zagranicy!

Dodaj komentarz