facebook

Wydajność, a rasa kur niosek

16/09/2015
0 komentarzy
W hodowli kur niosek, zarówno takiej przydomowej, jak i wielkotowarowej, interesuje nas ilość uzyskanych jaj. To z kolei zależy od warunków bytowych kur, sposobu ich żywienia, ale tak...
czytaj więcej

Rasy świń a wydajność mięsna

16/09/2015
0 komentarzy
Polskie hodowle trzody chlewnej opierają się na 9 rasach, przy czym 5 z nich to nasze rodzime rasy. Gospodarczo najważniejsze są jednak dwie polskie rasy, na których opierają się hodowle mię...
czytaj więcej

Rasy krów, a ich przeznaczenie

16/09/2015
0 komentarzy
W Polsce populacja krów od dziesiątek lat tworzona jest praktycznie przez cztery rasy: czarno-białą, czerwono-białą, polską czerwoną oraz simental. Zakładając hodowlę dowolnej wielkości nale...
czytaj więcej

Najpopularniejsze rasy bydła mięsnego

16/09/2015
0 komentarzy
Hodowla bydła mięsnego zdecydowanie różni się od hodowli bydła mlecznego. W stadach mięsnych krowy nie są dojone, ich główną rolą jest urodzenie i odchowanie cieląt, a także nawożenie...
czytaj więcej

Najlepsza pasza dla kury nioski

16/09/2015
0 komentarzy
Żywienie kur niosek w ogólnym ujęciu to dieta zbożowa. Niemniej stosuje się także inne składniki żywieniowe, a dodatkowo rozgranicza się dietę stosowaną w czasie odchowu a następnie w okresi...
czytaj więcej

Jak żywione są kury na fermie drobiu?

16/09/2015
0 komentarzy
Żywienie kur na fermach różni się od tego jak karmione są kury w hodowli przydomowej. Kiedy hodujemy kury na własny użytek i nie jest to działalność dochodowa, to zwykle stosowany jest wolny...
czytaj więcej

Jak zorganizować hodowlę kur niosek

16/09/2015
0 komentarzy
Kury to najpopularniejszy gatunek drobiu w naszym kraju. Spożywamy zdecydowanie więcej niż innych gatunków tego rodzaju. Ponadto dużym popytem cieszą się także jaja kurze. Stąd też ogrom fer...
czytaj więcej

Jak zorganizować hodowlę danieli w Polsce?

16/09/2015
0 komentarzy
Od trzech lat daniele są w Polsce uznawane za zwierzęta gospodarskie, dlatego też przybywa chętnych do zakładania ferm danieli. Dzięki regulacjom prawnym zlikwidowano konieczność uzyskiwania specja...
czytaj więcej

Jak zorganizować hodowlę bydła mięsnego?

16/09/2015
0 komentarzy
Zapotrzebowanie na bydło mięsne jest duże, więc wielu rolników mających spore powierzchnie użytków zielonych lub możliwość ich stworzenia, decyduje się na stworzenie hodowli bydła mię...
czytaj więcej

Choroby świń

16/09/2015
0 komentarzy
Hodowla świń, podobnie jak wszystkie inne hodowle, wymaga zaangażowania i wiedzy ze strony hodowcy. Konieczne jest zapewnienie dobrych warunków bytowych, niedopuszczanie do zbytniego zagęszc...
czytaj więcej